Indledning
I de to tekster præsenteres vi for en række emner og problemstillinger. I “Patienten” sættes der dystre spørgsmål ved menneskets eksistens

hvem der egentlig er herre over vores tilstedeværelse, og hvor meget der kan tages fra os uden at vi mister os selv.

Novellen lægger derfor op til en etisk og eksistentiel debat, og gør oprør med den objektive opfattelse af tilstedeværelsen.

I “Fredag, Lørdag, Søndag” belyses kvinders undertrykte rolle i parforhold og samfundet, og der vises hvor meget kvinden vil opgive for at blive i et forhold der tilfredsstiller samfundets normer, i stedet for at stå frem og sige hvad hun gerne vil have og gå efter det.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Patienten - analyse
Fortolkning
Fredag, lørdag, søndag
- Analyse
Fortolkning
Perspektivering
Sammenligning
Afslutning

Uddrag
Den centrale person i historien er hovedpersonen, patienten. I historien gennemgår han en identitetskrise og føler at han mister sig selv lidt efter lidt. “Fordi jeg var et sjældent tilfælde og lægekunsten ønskede at fejre en triumf.

Jeg ved ikke, hvorledes det gik til, for jeg var borte i mange måneder, og selv om jeg havde villet – men det havde jeg ikke villet – havde jeg ikke kunnet protestere.” (Afsnit 7, ll. 3-6)

Her kan man altså se at han føler at han bliver lægernes “projekt”, da det´omtaler ham som en triumf, hvilket er ekstremt dehumaniserende, og at han ikke har noget at sige i beslutningen af, hvad der skal ske med hans krop.

Han føler sig dermed fremmed i sin egen krop, og føler ikke at den tilhører ham selv. I slutningen af historien kræver han derfor konstant forsikring af hans hustrus kærlighed til ham

da han er bange for at hans familie glemmer, hvem han virkelig er. I starten af historien har fortælleren en meget optimistisk vinkel på sygdommen og nævner at han går bedre med sine kunstige ben end de gamle. “

Det viste sig, at jeg gik bedre med to kunstige ben end med to naturlige.” (afsnit 1 ll. 10-11) Patientens hustru virker lidt ubekymret når patienten spørger ind til hende.

"Kan du kende mig," siger jeg hver dag til min hustru, når hun kommer.” "Ja, det kan jeg da," svarer hun og stryger mig over håret.”(afsnit 9 ll 1-3) Ved at give det samme svar hver dag virker det som om hun er ligeglad.

Dog begynder hun at græde hver dag, "Åh jo," græder hun, "det er dig. Det er dig."(afsnit 16) hvilket viser at faktisk har lidt følelser og går lidt op i patienten.

Fortælleren har umiddelbart et godt forhold til lægerne, da han viser stor tiltro til dem og nævner at han betragter hospitalet som et kært hjem.”

Jeg beundrer lægekunsten, jeg er den dybt taknemlig, den skylder jeg mit liv og mit velvære, men den kan ikke svare på, om de tanker jeg tænker stadigvæk er mine, eller om de er min formands”(Afsnit 7, ll. 9-12).

Dette uddrag fra teksten viser hans beundring af lægevidenskaben og den tillid han lægger til dem.

Dog kan han ikke få svar fra lægerne om hans sjæl stadig er hans, da det er et spørgsmål om synspunkt og etiske overbevisninger.

Patientens forhold til sin hustru virker ikke til at være særlig nært. Patienten virker tættere knyttet til hospitalet og lægerne, som han bare lader fjerne sine legemer uden hans bekræftelse.

“så dukkede sygdommen op i den højre arm og bredte sig hastigt helt op til skulderen, hvad lægerne bad mig om ikke at tage alt for tungt på, for også arme lå det inden for protese kunstens muligheder at fremstille bedre end naturen” (afsnit 2 ll. 1-4),

hvorimod at han hver dag har brug en bekræftelse om at hans hustru elsker ham. "Elsker du mig," hvisker jeg, for jeg vil gerne vide det hver dag.” (afsnit 11).

Teksten er delt op i 18 afsnit og layoutet er meget enkelt, med frie ubundne vers. Teksten har ingen billeder og skrifttypen er ens gennem hele teksten.

Derudover er der ingen akter eller kapitler i teksten, da historien er bygget op omkring hovedpersonen, patienten, som fortæller tilbage om sit sygdomsforløb i kronologisk rækkefølge.

Da handlingen er kronologisk, får vi i første linje fortalt, om dengang lægerne stiftede bekendtskab til hans sygdom, som startede i det ene ben.

Herefter fortæller hovedpersonen om hver gang sygdommen dukker op igen på nye steder, hvilket gør at spændingen og handlingen bliver trukket ud og er meget forudsigelig.

Dog først senere får vi en indsigt i hvordan han har det psykisk, frem for fysisk, som er en stor del af fortællingen.

Vendepunktet i teksten opstår når hovedperson begynder at tænke på om han stadig har en sjæl “Jeg har også spurgt lægerne, om de mener, at min sjæl er fulgt med alle transformationerne og transplantationerne” (afsnit 6 ll. 10-11).

Hovedperson begynder at overveje tingene og viser en form af følelser i form af hans bekymringer, som han ikke har haft før “hvad jeg imidlertid ikke skulle bekymre mig om

for jeg kunne sagtens klare mig med en lunge, og blev den også angrebet, kunne de sætte en ny lunge ind, mens de opererede den gamle væk.” (afsnit 3 ll 9-11).

Hovedpersonens bekymringer bliver en form for vendepunkt i teksten, da de genopvækker læserens interesse. Det stopper forudsigeligheden ved transformationerne og holder læseren interesseret