Patienten | Arbejdsopgaver

Indholdsfortegnelse
Analysespørgsmål
Undersøg følgende sproglig-stilistiske forhold:
- Bruges der neutrale eller værdiladede ord?
- Er skrivestilen realistisk?
- Er det høj stil - normal stil eller lav stil?
- Se på forholdet mellem sproget og indhold (jeg-fortællerens situation). Her står det realistiske i skrivestilen overfor det absurde (fordrejet, grotesk) i jeg-fortællerens situation. Tag eksempelvis følgende sproglige billede: ”han har et jernhelbred”. Hvori består det absurde? Hvordan vil I kunne klare det ud fra jeres Power Point slide ”Modernisme kontra realisme”?

Foretag en analyse af fortællerforholdene. Kapitel 3.3 og 3.4 i Håndbog til dansk:
a. Hvilken virkning har det, at fortælleren er en jeg-fortæller?
b. Er synsvinklen ydre eller indre og med hvilken virkning?
c. Hvilken virkning har det, at der både er bagudsyn og medsyn?
d. Hvorfor er der brugt en panoramisk fremstillingsform? Hvad er virkningen?
e. Hvorfor er dialogen central i novellen?

Gør rede for novellens komposition. På hvilken måde afspejler den jeg-fortællerens forhold til sig selv?
Fortolkningsspørgsmål

På hvilken måde skriver Peter Seeberg en novelle, der tydeligvis forholder sig til de konsekvenser moderniteten medfører for mennesket? I besvarer dette spørgsmål ved at forhold ejer til følgende:
- Brug den viden I har om modernitet og modernisme til at italesætte det livssyn og den livssituation, som jeg-fortælleren befinder sig i.

Uddrag
Bruges der neutrale eller værdiladede ord?
Der bliver brugt værdiladede ord, da han udtrykker sine egne personlige holdninger og følelser.

I stedet for at, holde sig neutral og bare have de samme holdninger som andre, så gør det novellen mere personlig at man udtrykker sig med sine egne holdninger/meninger og følelser.

Er skrivestilen realistisk?
Skrivestilen ville kunne beskrives som realistisk da, da det er noget vi ville kunne se i den virkelige verden som også er relativt nemt at forstå

dog er der få steder i teksten hvor det bliver lidt mere kringlet at forstå hvad der menes dette er dog ofte mest når der bruges talesprog

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu