Pandora | Virksomhedsøkonomi

Indholdsfortegnelse
1. Karakteriser virksomheden Pandora
2. Redegør for hvordan det går økonomisk for Pandora
3. Hvilke udfordringer har Pandora?
4. Forklar strategien ”Pandora Now”
5. Udarbejd en SWOT-opstilling
6. Diskuter, hvordan Pandora kan udnytte mulighederne i omverdenen ved at bruge sine styrker bedst muligt.
7. Diskuter, hvilke risici der kan skade Pandora i fremtiden og hvordan man undgår det?
8. Diskuter om der er svagheder i Pandora, det er vigtigt at forbedre for at kunne klare sig i konkurrencen fremover.
9. Diskuter hvilke stærke og svage sider Pandora har i forhold til konkurrenterne. Sammenlign f.eks. med små iværksættere som Frederik IX og etablerede virksomheder som Tiffanys.

Uddrag
1. Karakteriser virksomheden Pandora
Pandora A/S er en dansk børsnoteret handelsvirksomhed, der beskæftiger sig med design, fremstilling og markedsføring af smykker.

Pandora er stiftet af Per Enevoldsen og hans kone Winnie Enevoldsen i året 1982 og har i dag omkring 27.350 medarbejdere og sælges i mere end 100 lande.

Pandora er kendt for deres produkter af høj kvalitet til en forholdsvis fornuftig pris, som også ses ud fra deres slogan og branding strategi ”affordable luxury”.

Pandoras målgruppe anses som værende kvinder i alderen 25-50 år. Indkomsten har ikke den store betydning, hvilket skaber en bredere målgruppe for Pandora.

Den. 7 marts 2008 erhvervede pandora sig en mere international retning da der skete en fusion mellem Populair A/S og Pandora jewelry ApS som førte til den struktur der leder pandora den dag i dag

denne fusion førte til aktiviteter i USA, Canada og Thailand samt en massiv tilvækst i Pandoras aktiviteter.

Dette ændrede sig dog i 2010 da der blev indført en stigning på guld og sølv, hvilket resulteret i en omlægning af virksomhedens koncept.

Pandoras kernekompetence er en kombination af deres omkostningseffektive produktion i thailand som hos Pandora har medvirket i en række skattefritagelser

men også pandoras kunderelationer og kendskabsgrad de har formået ved hjælp af en direkte og konkret markedsføring som har resulteret i et stort internationalt kendskab til Pandora.

Hvis vi tager et nærmere kig på Pandoras omsætning ses det at de har oplevet en mindre tilbagegang fra 2019 hvor de omsatte for 21.868.000 mia kr til 2020 hvor de altså omsat for 19.009.000 mia kr.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu