Titel: Optikerbranchen

Elevtid: 5

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Karakteriser den danske optikkerbranche. Inddrag bilag 1,2,3,4 og 5. Besvarelsen må maksimalt fylde 2400 anslag inklusiv mellemrum.
Markedsudviklingen i optikerbranchen
Konkurrenceforholdene i optikerbranchen
Målgruppen optikerbranchen
Salg og Service

Opgave 2
Analyser købsadfærden ved køb af briller.
Købsadfærden ved køb af briller, på konsumentmarkedet
Nye trends og tendenser indenfor køb af briller
Konklusion

Opgave 3
Analyser konkurrencen i den danske optikkerbranche.
Leverandører
Nye indtrængere
Kunder
Substituerende produkter
Præferencer på markedet
Konklusion

Opgave 4
Diskuter følgende udsagn:
a. Der er høje indtrængningsbarrierer i den danske optikkerbranche.
b. Mange af virksomhederne i optikkerbranchen bruger konkurrencestrategien differentiering.
c. Markedet som optikkerne befinder sig på, kan karakteriseres som differentieret oligopol.
Besvarelsen af opgave 4 må maksimalt fylde 2400 anslag inklusiv mellemrum.

Opgave 5
Med udgangspunkt i din besvarelse af opgave 1-4 og relevante bilag skal du:
Identificere en udfordring for Louis Nielsen i den danske optikkerbranche. Diskutere en eller flere løsninger af den valgte udfordring.
Priskonkurrence og markedspenetrering
Produktudvikling og konkurrencemæssigfordel

Uddrag
Markedsudviklingen i optikerbranchen
Den danske optikerbranche har nogle store aktører som Louis Nielsen, Synoptik, profil optik med flere, hvor markedslederen i branchen er Louis Nielsen. Virksomheden har næsten 50% af markedsandelen.

Der findes samt også en masse små nicher, som til sammen udgør 20% af markedet.
Den danske optikerbranche har cirka en omsætning på 3,1 Mia i detailledet, i året.

Dette gør virksomhederne i optikerbranchen til det man kalder kapitalstærke. Altså har branchen mange penge at gøre med. Den primære vækst i salget, de sidste 10-15 år, er sket på bekostning af de små nicher, da de ses at det er de små selvstændige butikker, der oftest sælger de dyreste briller og brillestel. Dog har de samtidig oplevet en degressiv markedsandel.