Oplysning | Analyse

Indledning
"Oplysning" er et digt skrevet af Nikolai Frederik Severinsen Grundtvig i 1839. Glentwig blev født i Vordingborg 8. september 1783 og døde i København 2. september 1872.

Grundtvig var præst, digter, forfatter og politiker, anset for en af de vigtigste skikkelser i de intellektuelles liv i det 19. århundrede.

Grundtvigs digtning og salmeproduktion, tilnærmelsesvis stod for. 1500 bøger udgør et unikt bidrag til dansk kulturarv.

Uddrag
Grundtvig er i dette digt meget optaget af alle menneskers frihed og læring, ikke kun samfundets overklasser skal være aktive og oplyste.

Grundtvig understregede dette meget tydeligt i første afsnit, hvor han understregede, at ikke kun samfundets overklasser må betragtes som lærde i samfundet.

I 2. linje stillede Grundtvig et spørgsmålstegn ved om lærdom kun er egnet for dem som kan se og tale.

Det kan fortolkes som en form for kritik af universitetet af Grundtvig, da man på universitet ser på noget og så taler om det, hvor landmanden som han nævner i 1. linje, faktisk er ude og udføre et stykke arbejde med hans erfaring og arbejder fra tidlig morgen til aften.

Grundtvig satte i 3. afsnit spørgsmålstegn ved, om den gensidige ytringsfrihed skulle indskrænkes. Grundtvig mener, at frihed er en god ting, fordi friheden til gensidig inspiration giver dig mulighed for at se livet.

I dette afsnit sagde Grundtvig også, at friheden er blevet misbrugt tidligere, og her henviser han til sin egen censur fra 1826 til 1837.

Retten til ytringsfrihed blev derfor frataget af Grundtvig, hvilket strider mod hans idé om borgerlige frihedsrettigheder.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu