Oplysning | Analyse | Lyrik & digt

Opgavebeskrivelse
1. Hvilken lyrikgenre er der tale om? Hvilken ”funktion” har digtet?
2. Redegør for digtet opbygning/komposition
3. Redegør for digtets formsprog: rim, rytme, ordvalg, sætningsbygning, stilfigurer: billedsprog, sammenligninger, metaforer, symboler osv.
4. Redegør for digtets tema (inddrag herunder titlen)
5. Giv en fortolkning af, hvilket syn på tilværelsen og eksistensen, der kommer til udtryk i digtet.

Indledning
Jeg mener, at det er et såkaldt traditionelt digt (rimdigt). Det skal dog siges, at det er blevet til en salme efter man har lavet en melodi til, hvilket gør at man også kan synge den. Digtets funktion er at vise, at bare fordi, man ikke er lærd, betyder det næppe, at man er mindre værd end de lærde. ”Lyset” lyser på alle og ikke kun nogen, det vil sige,, oplysningen er for alle.

Uddrag
Digtet er bygget op i 5 strofer med otte vers i hver strofe. Grundtvig stiller spørgsmål i de første 3 vers om lyset. Derefter besvarer han de stillede spørgsmål i de sidste 6 vers i strofen. De sidste to strofer argumenterer han for alle hans svar gennem hele digtet.

Fortolkning og analyse af stroferne:
1.strofe
”Nej, himlen under flere er godt”
Grundtvig viser, at gud mener, at alle er lige, om du er lærd eller ulærd. ”solen står med bonden op” viser igen at bønder/ulærde også fortjener ”lyset”.

2.strofe
Grundtvig indleder den strofe ved at spørge, om lyset kun er for planeten eller ting der ikke kan gøre noget som sådan. Han besvarer selv med ”Et lys er for alle sjæle”, hvilket siger sig selv - Lyset er for alle.

3.Strofe
Lyset er måden at se livet på. Gud lyser over os, men vi tager ikke altid imod det og tager det nok forgivet. Mange vil hellere være gemt i mørke.

4.Strofe
Grundtvig taler om, at man i nord er meget glad for lys. Han tager nordlyset som en sammenligning med oplysningen - at det er noget smukt og godt..

5.Strofe
”Oplysning være skal vor Lyst, Er det saa kun om Sivet,”

Grundtvig fortæller at oplysningen skal være vore lys fremadrettet også, selvom det kun kommer i størrelser som siv, altså det kommer i små mængder, men det skal nok udbrede sig blandt folket. ” Og vokser, som den vugges ”, denne sætning viser, at oplysningen nok skal udbrede sig ligeså langsomt. Denne sætning betragter jeg at være en metafor. Når noget skal vugges, menes det, at det bliver større og større og til sidst ikke behøves at vugges mere - Lidt ligesom et barn skal vugges til det bliver stort nok

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu