Indholdsfortegnelse
Redegør kort for partiets historie.

Hvilke synspunkter har partiet i forhold til:
- Socialpolitik
- Miljøpolitik
- Skat
- Indvandring og integration
- EU
- Uddannelse,
- Kriminalitet og straf

Hvad bør statens rolle være over for markedet? Uddyb og diskuter gerne
- Hvad er vigtigste for partiet? Individet eller fællesskabet? Uddyb og diskuter gerne.

Kan partiet defineres som enten liberalt, socialistisk eller konservativt?

Kampagner

Uddrag
DF har en meget stærk indvandrerpolitik. Det er en af deres mærkesager, og de er meget kendt for den.

De ønsker at Danmark forbliver dansk så vidt muligt. De har fået megen kritik for denne mening, men også meget støtte.

De er i både medier og privat ofte omtalt som et racistisk parti. Dette kan ikke siges at være sandt, da de ikke direkte siger at danskere er mere værd end andre folk, og da racisme er ulovligt i Danmark.

---

DF sætter fællesskabet som helhed først, men lægger stort vægt på at vi skal tage hånd om de svageste individer.

DF vil gerne have et samlet fællesskab med plads til alle, og hvor ingen føler sig unyttige.