Indholdsfortegnelse
Redegør kort for partiets historie.
Hvilke synspunkter har partiet i forhold til:
- Socialpolitik
- Miljøpolitik
- Skat
- Indvandring og integration
- EU
- Uddannelse,
- Kriminalitet og straf
Hvad bør statens rolle være over for markedet? Uddyb og diskuter gerne
-Hvad er vigtigste for partiet? Individet eller fællesskabet? Uddyb og diskuter gerne
Kan partiet defineres som enten liberalt, socialistisk eller konservativt?
Kampagner
Kildeliste

Uddrag
Dansk folkeparti (DF) blev stiftet på Christiansborg af folketingsmedlemmerne Pia Kjærsgaard, Poul Nødgaard, Ole Donner og Kristian Thulesen Dahl den 6 oktober 1995. De følgende dage indmelder ca. 600 danskere sig i det nye parti DF.

I 2001 afleverer partiets stiftere ca 20.100 vælgererklæringer til Indenrigsministeriet, og er dermed opstillingsberettiget til det kommende folketingsvalg.

Den 12 januar 2000 runder DF 5000 medlemmer af Partiet Pia Kjærsgaard var formand siden stiftelsen og frem til 2012 hvor Kristian Thulesen Dahl tog over.

Den 18 juni 2015 var der 741,746 danskere der stemte på DF, dette gav 37 mandater i folketinget. Dette er den største tilslutning til partiet ved et folketingsvalg.

---

DF’s syn på skat er meget simpelt. De går ind for at beskytte de svageste og yngste, og derfor er der brug for mange penge til skoler, sygehuse, gamle og syge, derfor skal folk betale skat i Danmark.

Dansk Folkeparti støtter regeringens skattestop og er ikke modstander af skattelettelser, så længe vores velfærd er sikret. Dansk Folkeparti har foreslået at afskaffe moms på medicin, da de synes, det er uetisk at lægge skat på sygdom.