Indholdsfortegnelse
Redegør kort for partiets historie.
Hvilke synspunkter har partiet i forhold til:
o Socialpolitik
o Miljøpolitik
o Skat
o Indvandring og integration
o EU
o Uddannelse,
o Kriminalitet og straf
Hvad bør statens rolle være over for markedet? Uddyb og diskuter gerne
Hvad er vigtigste for partiet? Individet eller fællesskabet? Uddyb og diskuter gerne.
Kan partiet defineres som enten liberalt, socialistisk eller konservativt?
Kampagner
Kildeliste

Uddrag
Dansk folkeparti (DF) blev stiftet på Christiansborg af folketingsmedlemmerne Pia Kjærsgaard, Poul Nødgaard, Ole Donner og Kristian Thulesen Dahl den 6 oktober 1995.

De følgende dage indmelder ca. 600 danskere sig i det nye parti DF. I 2001 afleverer partiets stiftere ca 20.100 vælgererklæringer til Indenrigsministeriet, og er dermed opstillingsberettiget til det kommende folketingsvalg.

Den 12 januar 2000 runder DF 5000 medlemmer af Partiet
Pia Kjærsgaard var formand siden stiftelsen og frem til 2012 hvor Kristian Thulesen Dahl tog over.

Den 18 juni 2015 var der 741,746 danskere der stemte på DF, dette gav 37 mandater i folketinget. Dette er den største tilslutning til partiet ved et folketingsvalg.

---

“DF står for en ansvarlig og værdig socialpolitik”.
DF’s socialpolitik er meget enkle. De går ind for at hjælpe de udsatte og svage borgere

og synes et samfund bør bedømmes på disse præmisser. Omsorg, behandling og støtte til udsatte og handicappede burde være offentlig opgave

og det centrale for DF er at højne livskvaliteten uanset hvilke udfordringer, den enkelte står overfor.

Som et velfærdssamfund skal vi også altid have et sikkerhedsnet under de mennesker der havner i en situation, hvor de har brug for ekstra hjælp.