Opgavesæt | 5C matematik

Indledning
Der er lavet en lille undersøgelse af prisen og størrelsen på huse der er til salg i Nuuk i Grønland.
Nedenstående tabel viser et udsnit af data, som findes i filen nuuk.

Indholdsfortegnelse
a) Bestem gennemsnit og median for både størrelse og pris
b) Lav etxy-plot mellem størrelse x og pris y og opstil en lineær regressions model sx = a*x+b, der beskriver sammenhængen
c) Bestem et 95%-konfidensinterval for hældningskoefficienten a
d) Lav en overskrift og en indledning til en avisartikel hvor du præsenterer dine svar til spørgsmål a), b) og c)

a) Bestem den producerede og solgte mængde A og den producerede og solgte mængde B, der giver virksomheden det største samlede dækningsbidrag
b) Gør rede for, at de samlede dæknings bidrag pr.uge kan bestemmes ved funktionen DB med forskriften DB X,Y =−1x2 +120x− 1 y2 +80y
c) Gør rede for, at niveaukurven N(9.000) er en ellipse og bestem centrum oghalvakser for ellipsen
d) Tegn ellipsen i et koordinat system sammen med begrænsningerne på x og y og bestem det antal stk. af vare A og det antal stk. af vare B, der skal afsættes for at opnå det størst mulige samlede dækningsbidrag
e) Bestem den pris virksomheden skal tage for vare A og for vare B når det samlede dækningsbidrag pr. uge er størst

a) Konstruér et skema som nedenstående, der indeholder data fra undersøgelsen og opstil en hypotese, der kan anvendes til at undersøge sammenhængen
b) Bestem de forventede værdier, og forklar hvordan den forventede værdi udregnes for aldersgruppen 18 - 29 årige, der hører radio mere end 3 timer om dagen. Test desuden hypotesen med et signifikansniveau på 5%
c) Bestem andelen blandt de 18 - 29 årige, der hører radio mere end 3 timer om dagen, og bestem et 95%-konfidensinterval for denne andel.
d) Bestem sandsynligheden for, at der blandt 20 danskere i alderen 18-29 årer højst 10 der hører radio mere end 3 timer om dagen

a) Bestem en forskrift for p(t) når det oplyses, at der er et underskud på 144.000 kr.vedintroduktionendvs. p0 =-1440
b) Bestem det tidspunkt efter introduktionen af produktet,hvor overskuddet første gang er nul, og bestem hvor meget overskuddet vokser på dette tidspunkt
c) Tegn grafen for p(t) og redegør med relevante udregninger, om det er en god ide for virksomheden at introducere produktet på markedet

a) Bestem skæringspunkterne P og Q mellem grafen for f og linjerne m og n
b) Bestem arealet af området M
a) Bestem ydelsen på kreditforeningslånet
b) Bestem den samlede rente udgift på kreditforenings lånet og banklånet det første år

a) Bestem ligningen for tangenten til grafen for f i x = 3
b) Bestem en forskrift for f

Uddrag
Jeg har ved hjælp af bogen værktøj beregnet 95%-konfidensintervallet for andelen blandt 18- 29 årige, der hører radio mere end 3 timer om dagen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her