Opgavesæt | Opgave

Indholdsfortegnelse
Opgave 2
a) Bestem følgende
o Egenbetaling
o Den månedlige effektive rente
o Den månedlige ydelse på realkreditlånet og de samlede renteomkostninger på realkreditlånet
o Den månedlige ydelse på banklånet og de samlede renteomkostninger på banklånet
o De samlede omkostninger på lånet

Opgave 3
a) Lav en grafisk præsentation af udviklingen i grænsehandlen med nydelsesmidler i perioden 2011-2018.

b) Udregn for hvert år hvor mange procent grænsehandlen med nydelsesmidler udgør ad privatforbruget.

c) Lav et xy-plot der viser sammenhængen mellem antal år efter 2011 (x), og grænsehandlen med nydelsesmidler i procent af privatforbruget (y). Opstil en lineær regressionsmodel y=ax+b, der bekriver denne sammenhæng.

d) Bestem den prisændring pr. pakke der giver den største forbedring af de offentlige finanser.

Uddrag
Ida overvejer at købe en lejlighed i København. Hun har kigget på en der koster 2.995.000 kr.
Boligen kan finansieres på følgende måde:

*80% realkreditlån
*15% banklån
*5% egenbetaling

Antag, at renten på realkreditlånet er fast på 1% p.a. og at lånet har en løbetid på 30 år med faste månedlige ydelser.

Antag, at renten på banklånet er fast på 5% p.a. og at lånet har en løbetid på 10 år med faste månedlige ydelser.

a) Bestem følgende
* Egenbetaling
Egenbetaling udgør 5% af det samlede beløb, hvilket betyder at Ida skal betale
2.995.000•0,05=149.750 kr.

* Den månedlige effektive rente
Den pålydende rente på realkreditlånet ligger på 1% p.a.
Den pålydende rente på banklånet ligger på 5% p.a.
Den månedlige rente bestemmes ud fra den årlige effektive rente ÅOP.
Vi benytter os af formlen:
r=√(n&i+1)-1

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu