Samfundsfag A Vejledende Opgavesæt 1

Indledning
Tabel 1 viser Danmarks statsgæld i % af BNP og ledighed i absolutte tal. Regressionslinjen viser, at hver gang det samlede af antal bruttoledige stiger med 1000 personer, vil den danske statsgæld stige med 0,1724 procentpoint. Ud fra R2-værdien kan der siges, at variationen i antal bruttoledige forklarer 76% af variationen i den danske statsgæld, hvor de sidste 24% skyldes andre variable.

Datapunkterne i diagrammet indikerer en relativ stærk lineær tendens mellem antal ledige og statsgælden. Det skyldes, at BNP påvirkes af antallet i beskæftigelse. Et øget antal ledige betyder, at flere danskere skal på overførelsesindkomst, som forårsager at statens udgifter øges. Hvis statens udgifter stigere mere end statens indtægter, vil BNP falde, i og med statens gæld bliver opgjort i % af BNP. Bruttoledigheden var kraftigt faldende omkring 2008-2009 i takt med finanskrisen og lav konjunktur.

Med tilbagegang i økonomien og en faldende vækst i BNP, falder efterspørgslen på arbejdskraft, da virksomhederne kun ønsker at producere det, de kan sælge, og har derfor brug for færre medarbejdere til at udføre arbejdet.

Indholdsfortegnelse
FÆLLESDEL – 1A
FÆLLESDEL – 1B
DELOPGAVE A: ØSTEUROPÆISK ARBEJDSKRAFT I DANMARK
UNDERSØGELSE
DISKUSSION

Uddrag
Opgaven beskæftiger sig med, om hvorvidt østeuropæisk arbejdskraft i Danmark er til fordel eller ulempe. Her ses der om det er en økonomisk belastning eller økonomisk gevinst for samfundet.

I en udsendelse fra DR2 ”Danske job til danskere” diskuterer flere politikkere, om hvorvidt østeuropæisk arbejdskraft er til fordel eller ulempe. Simon Emil Ammitzbøl, økonomi- og indenrigsminister, Liberal Alliance, forklarer, at vi skal takke de ca. 100.000 østeuropæere, som arbejder i Danmark, idet de hjælper med at forsørge de danskere på overførselsindkomst når de betaler skat. Imens de østeuropæere er i landet, er det de færreste, som bruger penge fra skatte kassen, da den danske stat hverken behøver at sørge for uddannelse eller pension.

I modsætning til Ammitzbøl, mener Martin Henriksen, udlændingeordfører, Dansk Folkeparti, ikke at vi skal takke alle de ca. 100.000 østeuropæere. Han påpeger på baggrund af beregninger, at en østeuropæer, som kommer til Danmark for at arbejde, vil skubbe en dansker ud på offentlig støtte, og dermed belaster samfundet med ca. 200.000 kr. Dette forårsager derfor en økonomisk belastning.

Den danske timeløn er betydelig højere end eksempelvis den polske timeløn og derfor kan østeuropæerne udkonkurrere de danske arbejdere, da de kan betales med en langt lavere løn. Her vil nogen mene, at det er en underskudsforretning for Danmark, når øst arbejdere frit kan komme til Danmark gennem det indre marked og arbejde indenfor visse brancher, hvor der er ledige danskere klar til at arbejde. Dermed sagt, vil det være en økonomisk gevinst hvis der er mangel på arbejdskraft. Dog er der i Danmark en større mangel på højt uddannede end lavt uddannede, hvor østeuropæere ofte besidder ufaglærte og erhvervsfaglige stillinger. Dermed er sandsynligheden for at øst arbejdere fører danskere ud på offentlig støtte relativ høj.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu