Onskabens hverdag | DHO 10 i karakter

Indledning
I Kenya er det ikke lovligt at slå sine børn. Det er heller ikke lovligt for en lærer at slå sine elever, dog forekommer det alligevel, børn bliver krænket fysisk og psykisk, ned- gjort hvis facit ikke bliver sagt uden tøven.

Det er et kæmpe samfundsmæssigt problem, at børn ikke kan være i trygge hænder, når de skal uddanne sig. Det skaber ingen læn- gere holdbar udvikling til landet, når uddannelsen ikke er tryg.

I Danmark har vold også været et stort problem og er det stadig. Mænd udøver vold mod kvinder i troen om at de fortjener en afstraffelse, og at det er rigtigt.

I nutidens Danmark skal kvinder have samme ligestilling som mændene, det er svært, da de er fysisk undertrykte.

I denne opgave vil jeg besvare min tilgivet problemstilling og redegøre for begrebet ond- skab. Jeg vil belyse ondskaben i verden og forklarer mig på revselsesretten.

Indholdsfortegnelse
Ondskabens Hverdag 1
Indholdsfortegnelse 2
Indledning 3
Hvad er ondskab? 3
Hvor ser du ondskab i Verden? 4
Kildekritisk analyse af ”Fra kærlighed til had” 4
- Reference til mandens ret til at revse 5
Analyse og fortolkning af Bestie Ballet 5
- Personkarakterstik af kvinden 6
- Magtforhold 7
- Vold 7
Forskellige og ligheder i de to medier 8
Afrunding 8
Litteraturliste 9

Uddrag
Nu vil jeg redegøre for min opfattelse af ondskab i verden, og hvor jeg ser det. Ondskab ses hver dag, både i større og mindre opfattelser.

Dermed menes der, at en sætning fra en ven kan være ondskabsfuld, til en større handling, som tortur af civile borgere, kan være ondskabsfuld.

Tortur af civile er en ondskabsfuld gerning, som blev brugt en del år tilbage. Tortur er blevet brugt under krige, afhøringer eller under mange andre omstændigheder.

Tortur er et vidt begreb der beskriver ondskab godt. Målet med tortur er, at få en tilståelse eller udøve afstraffelse, grundet en mulig handling.

Under tortur bliver der brugt ond- skabsfulde handlinger, for at ydmyge individet. (https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=tor- tur)

Ondskabsfulde handlinger er sket tusindvis gange, grovere handlinger som jødeforfølgel- sen eller angrebet i USA den 11. september 2001, er bare eksempler på disse handlinger.

Handlingerne har pådraget et ansvar til dem der stod bag det. Derfor må de ansvarlige for disse handlinger også forvente en konsekvens ”Modstand mod ondskab er en hellig pligt.”

- Mahatma Gandhi6. Ondskab ses verden over af alle mennesker, og udføres i en vis grad af alle mennesker.

Alle mennesker har et underjeg, som er drevet af lyster og aggressioner der gør dem i stand til at udføre handlinger som er ondskabsfulde.

Sigmund Freud inddelte underjeget i tre; Libido, Dødsdrift og Ødipus-komplekset, disse tre inddelinger beskriver mennesket tankegang og underjeg.

Dødsdriften er en forklarelig del om, hvorfor menne- sker begår ondskab. Dødsdriften er: En uforklarlig drivkraft i mennesket der for os til at træffe ukloge valg, der fører os mod selvdestruktion.

Ondskab findes fordi nogle menne- sker bliver drevet mere og mere af deres underjeg, og fordi deres overjeg ikke er udviklet ordenligt.

Mennesker der begår ondskab har ikke et ordenligt udviklet overjeg, der kan træde ind og træffe fornuftige beslutninger. Derfor ser vi krig, terror, mord og ødelæggelse i verden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu