Omverdensforhold på eksportmarkeder | Tragtmodel

Indledning
CampAdventure ved Rønnede overvejer at lave et eventcenter lignende det, som de i forvejen har i området ved Rønnede i udlandet. Lige nu står valget imellem Frankrig, Holland og Tyskland.

Indholdsfortegnelse
Indledning:

Opgave 1

Opgave 2

Opgave 3
- Tyskland
• E – Economic
• S – Social
• T – Technological
• E – Environmental

- Holland
• E – Economic
• S – Social
• T – Technological
• E – Environmental

Frankrig
• E – Economic
• S – Social
• T – Technological
• E – Environmental

Opgave 4

Uddrag
I forhold til Campadventures værdier er de meget fokuseret på en specifik mission. Missionen har fra starten været at give mennesker en oplevelse af naturens skønhed ved at iscenesætte naturen på nye måder og gøre den tilgængelig.

Altid med respekt for naturens originalitet og med højt fokus på æstetik og kvalitet. Som de selv siger på deres side. De sælger værdien på den måde at et aktivitetssted altid vil være med en meget stor målgruppe.

---

Lav en begrundet udvælgelse af forhold det er relevant at analysere landenes potentiale i tragtmetodens trin 1. Du skal udvælge 4-6 forhold i trin 1.

I opgave 2-3 har jeg valgt at gå ud fra pestel-analysen, men i stedet fjernet p da politikken ikke er så vigtigt for campadventure

Hermed:
Economic, da et lands økonomiske status betyder meget for om man kan indtrænge det. Specielt da campadventure er et ret dyrt produkt.

Social, da et lands sociale status er vigtig da det mest er familien der er målgruppen. Her ser man også på indbyggertallet.

Technological, da et lands teknologiske udvikling betyder meget for hvor friske kunderne er på nye ideer. Enviremental, da campadventures hele værdi omgiver sig i naturen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu