Oldtidskundskab noter & begreber

Dokumentet indeholder alle de begreber, formuleringer og steder der anvendes i Oldtidskundskab. Alle begreberne bliver uddybbede. Perfekt til dig, der vil opnå en dybere forståelse i oldtidskundskab.

Indledning
En græsk helt skal have → areté, kleos og timé

De græske heroer var naturligvis underlagt ovenstående system. Som græsk helt forventes det, at man gør sit altid gør sit bedste. Begrebet Areté betyder bedsthed….. (egtl. dyd), og det er det man skal udvise.

For at være en ordentlig hero skal man have et godt ry = et godt kleos. Det får man ved at udføre store bedrifter, som bliver kendt af offentligheden. En mands eller kvindes ry er også vigtigt for familien. Hvis far har et godt ry så har sønnen det som udgangspunkt også - og omvendt!!
Timébetyder ære - den ære får man ved at ofre til guderne og lade være med at begå Hybris. Uden timé risikerer man at blive ramt af Nemesis og få en ringe moira.

Uddrag
• Akropolis: Betyder egentlig ’byen på højen’. Athens Akropolis var byens religiøse centrum, og det er her det berømte Parthenontempel ligger.

• Antikken: Et andet ord for den græske og romerske oldtid (ca. 500 f.Kr. – 500 e.Kr.). Kaldes også den klassiske oldtid.

• Attika: Den halvø i Grækenland, hvor Athen ligger.

• Delfi: Helligt sted på det græske fastland. Stedet var især kendt for at have et orakel (en spåkvinde kaldet Pythia), der havde forbindelse til guden Apollon.

• Demokrati: Folkestyre.

• Epos: Fortællende digt (eks. Iliaden). Står i modsætning til lyrik, som er musisk og især udtrykker stemninger og følelser.

• Filosofi: ’Kærlighed til viden’. En filosof er én, der søger efter sandhed. I antikken handlede filosofi ikke kun om idéer og tænkning, men om alle vidensområder, fx også naturen og samfundet.

• Hellas: Grækenland.

• Heros: Det græske ord heros kan oversættes med ’helt’, ’herre’ eller ’halvgud’. En heros er et fortidsmenneske, som har ydet en særlig indsats, en bedrift, som ofte er tema for de store digtere.

• Homeriske spørgsmål: Spørgsmålet om, hvordan Iliaden og Odysséener blevet til. Hvornår er de skrevet? Hvem har skrevet dem? Har den samme forfatter skrevet begge værker? Er de oprindeligt
komponeret skriftligt, eller er de blevet komponeret mundtligt ligesom folkeeventyrene?

• Hybris og Nemesis: ’Hybris’ er et græsk ord, der kan oversættes med ’overmod’ mod guderne. Når man begår hybris, rammes man ubønhørligt (som med en naturlovs nødvendighed) af nemesis.

o Hybris er forestillingen om, at mennesket ved at overskride en usynlig grænse ("begå hybris") pådrager sig nemesis, gudernes gengældelse.

o ’Nemesis’ er et græsk ord, der kan oversættes med ’tildeling’, ’udligning’ (evt. straf). Hvis et menneske har overtrådt de guddommelige love (begået hybris), genopretter Nemesis balancen, dike, hvilket af mennesket opfattes som hævn.

• Iliaden: Epos, som tilskrives den ukendte forfatter Homer i 600-tallet f.kr. Iliaden handler om, hvordan grækerne drager til Troja for at hævne bortførelsen af prinsessen Helene.

• Jonien: Det græske område, som i dag er Tyrkiets vestkyst og øerne ud for Tyrkiets vestkyst.

• Logos: Fornuft/tanke/ord.

• Mykene: Bystat på det græske fastland, som var den vigtigste by på mykensk tid (ca. 1600-1100 f.Kr.).

• Mytos/myte: Fortælling om afgørende begivenheder i fortiden, som ofte involverer guderne.

• Odysséen: Epos, som tilskrives den ukendte forfatter Homer i 600-tallet f.kr. Odysseen handler om Odysseus’ kaotiske rejse hjem fra Troja, som varer i 10 år.

• Olympen: Bjerg i det nordlige Grækenland, som er gudernes bolig i den græske mytologi.

Sådan får du adgang til resten af materialet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her