Økonomiske reformer | Opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
3.2 Delopgave A - økonomiske reformer
1 Del: Sammenligning
2 del: notat

Uddrag
Det centrale i opgaveformuleringen er at sammenligne de syn på økonomisk vækst og behovet for økonomiske reformer, der kommer til udtryk i bilag A1, A2 og A3

Ser man på bilag A1, har man Nina Smith, som professor i økonomi ved Aarhus Universitet, og hun mener, at der ikke er nogen mening i at forsøge at få flere syge og ledige i job

og i stedet bør vi tage en ny retning i den økonomiske politik og stimulere vækst gennem investeringer. inkl. Uddannelse eller rette fokus på at øge produktiviteten ved f.eks.

At forbedre kvaliteten af den eksisterende arbejdskraft snarere end at øge antallet af danskere på arbejdsmarkedet gennem skattelettelser og andre værktøjer.

Nina Smith fortsætter med at forklare at ikke alle mennesker i den arbejdsdygtige alder kan bringes i selvforsørgelse, og at det bl.a. er velfærdsstatens formål, nemlig at forsikre mennesker

der lider af sygdomme, ulykker og andre uforudsete begivenheder, og dybest set har vi størstedelen af arbejdstagere i den arbejdsdygtige alder .

I følge hende er spørgsmålet, om udbudsreformer generelt er ved at have udtømt deres potentiale – og sat på spidsen:

om skattelettelser finansieret blandt andet ved reduktioner inden for uddannelse og forskning måske i det lange perspektiv er en relativt dyr måde at få et højere BNP på – i stedet for at satse langsigtet på en stigende produktivitet.

Der har altid været og vil være mennesker, som det ikke er muligt at få i arbejde på en meningsfuld måde. Det er ikke alle mennesker i den erhvervsaktive alder, der kan bringes i selvforsørgelse.

Det er jo bl.a. det, der er formålet med velfærdsstaten, nemlig at sikre de mennesker der rammes af sygdom, ulykker og andre uforudsete hændelser.

Derfor har Danmark et relativt effektivt arbejdsmarked. Hun tilføjer derudover, at man for årtier siden i Danmark har valgt at have en velfærdsstat, hvor kvinderne er ude på arbejdsmarkedet, og hvor man som voksen forsørger sig selv, og som hovedregel ikke er afhængig af familien.

Man har politisk prioriteret, at der er meget lang barselsorlov, sygedagpenge, og der er stadig en efterlønsordning.

Man bruger rigtig mange ressourcer på aktiveringsordninger, som grundlæggende skal teste, om folk står til rådighed for arbejdsmarkedet, og der er en lang række af ordninger til omskoling og opkvalificering.

Derfor er det alt for unuanceret konstant at referere til ”de 800.000” på overførsler, som om det er udtryk for en stor arbejdskraftreserve, siger Nina Smith .

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu