Indledning
Alle mennesker ser nytåret som en dag, hvor man gør status over det forgangne år. Hvordan dette gøres på bedst mulig vis, er der dog udbredt debat om.

Bør nytårstaler være helt private, eller bør de være offentlige, sådan at alle danskere kan forholde sig til, hvad året har budt dem?

Dernæst kommer spørgsmålet, om politikere skal holde sig udenfor nytårstalens domæne, eller om det er godt, at vi har politiske nytårstaler i Danmark.

Dette emne er, hvad artiklerne ”Dronning Margrethe II -mere end en festtaler” og ”Nytårstalen spiller på danske værdier” skriver om, begge udgivet af ”Retorikmagasinet”.

Uddrag
Hovedsynspunktet i artiklen ”Dronning Margrethe II -mere end en fest taler” er, at Dronningen har mange funktioner, når det omhandler nytårstalen, som hun giver hvert år.

Der er med andre ord mange facetter, som dronningen skal mestre, for at være en god nytårstaler.

Det faktum, at vi har dronningen som nytårstaler i Danmark, ses der positivt på i artiklen: ”Fra denne autoritetsposition kan hun støtte og forstærke det danske fællesskab hvilket nok især er tiltrængt i krisetider sådan som nytårstalen fra 2011 vidner om”. (s.1). Dette hovedsynspunkt understøtter artiklens titel; at dronningen ikke kun er en festtaler.