Novasol | Afsætning

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 – Karakteriser kort det marked Novasol Danmark befinder sig på
Opgave 2 - Analyser omverdensforholdene for Novasol i Danmark
Opgave 3 – Analyser konkurrencesituationen for Novasol i Danmark

Uddrag
For at analysere omverdensforholdene for Novasol i Danmark vil omverdensmodellen blive benyttet. Her vil der blive kommenteret på den uafhængige omverden, også kaldt fjernmiljø.

Den uafhængige omverden kendetegner de faktorer, som virksomheden ikke kan påvirke, og dem hvor der dermed sker en ensidig påvirkning fra. Virksomheden må altså løbende tilpasse sig de ændringer i omverden, som måtte ske.

I den afhængige omverden vil der blive kigget på Novasol Danmarks kunder. Der vil ikke blive kommenteret på virksomhedens leverandører, konkurrenter og mellemhandlere, da disse blive beskrevet i virksomhedens konkurrencesituation.

Virksomhedens afhængige omverden, nærmiljø, kendetegnes af de interessenter som virksomheden løbende er i kontakt med, og hvor der sker en gensidig påvirkning. Her kan det eksempelvis være mellem Novasol og deres kunder.

Omverdensmodellen bliver anvendt for at kigge på de faktorer i virksomhedens omverden, som påvirker virksomhedens udvikling. Faktorerne bliver desuden analyseret for at forstå virksomhedens situation.

Den uafhængige omverden

Politiske og lovgivningsmæssige forhold
I casematerialet ses det, at der fra politisk side er stor interesse og opmærksomhed på turismen og oplevelsesøkonomien som væksterhverv i Danmark. Desuden udtales der at der er fremsat flere forslag, som skal styrke turisterhvervet.

Denne politiske interesse og opmærksomhed for turisme og oplevelsesøkonomi, vil eventuelt være med til at skabe fremtidig vækst i branchen, i og med at der også udtales at der er fremsat flere forslag til ting som kan styrke turisterhvervet her i Danmark.

Denne vækst vil så styrke Novasol Danmarks forudsætninger, ved da politiske tiltag til forbedringer på markedet, som eventuelt også vil gøre at målgruppen vil blive bredere på markedet for turister hermed flere kunder som bruger ferie- og sommerhuse.

Økonomiske forhold
Det er ikke gratis for forbrugeren at leje et feriehus. Dermed spiller de økonomiske forhold uden tvivl en rolle for Novasol Danmarks salg. At leje et sommerhus i en uge i sommerperioden kan sagtens komme op og koste omkring 9000 kr., og det er altså ikke alle familier som har råd til dette.

63,3% procent at alle turistovernatninger i feriehuse i Danmark udgøres af tyskere, hvilket eventuelt skyldes at tyskerne ønsker et hyggeligt ophold ude ved kysten, som de ikke selv kan opleve i deres hjemland på grund af deres natur.

25,2% af overnatningerne udgøres af danskere, og det må antages at disse tager i sommerhus i Danmark grundet at de ikke kun vil holde ferien derhjemme, og for at komme ud og se noget nyt i en ny by eller lignende.

I og med at priserne også er forholdsvist dyre, skal Novasol Danmark også tænke over, at hvis der kommer en periode med lavkonjunktur i enten Danmark eller Tyskland, vil deres to største målgrupper altså også have færre penge mellem hænderne til at kunne bruge på sommerhusophold.

Demografiske forhold
Som nævnt tidligere er det især tyskerne som lejer sin ind i sommerhusene her i Danmark, og det er altså også til tyskerne at Novasol primært markedsføre deres kysthuse. Især markedsføres der til målgrupperne som er ældre over 50 år og børnefamilier.

Det er en klar fordel for Novasol at de har fået deres markedsføring ud til de ældre over 50 år, da det især også er dem der vægter hyggen højt. Dog er det også positivt at Novasol har fokus på børnefamilierne, da disse også må antages at gå meget op i at komme ud som en familie, og bruge noget tid sammen – i hvert fald hvis man altså er den klassiske danske kernefamilie.

Novasol skal huske at have lige meget fokus på begge målgrupper, da disse to målgrupper strækker sig langt ud, og fordi at der er mange kunder at hente i disse målgrupper.

Kulturelle forhold
Om de kulturelle forhold kan det kort siges, at man her i Danmark går op i hyggen, og at det tit kan forbindes med at tage ud med hele familien – eksempelvis i et sommerhus. Det er også en fordel at Danmark ligner de andre Skandinaviske lande meget, og at der her ikke er mange kulturelle forskelle.

Novasol kan altså ’’spille’’ meget på det her med hyggen, og stadig nå bredt ud til de skandinaviske lande, og hermed nå ud til en meget bred målgruppe. Her kræver det selvfølgelig bare noget stærk og fokuseret markedsføring, for at nå bredt ud.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu