Novasol | Afsætning

Opgavebeskrivelse
1. Karakteriser kort det marked Novasol Danmark befinder sig på.
2. Analyser omverdensforholdene for Novasol i Danmark. 

3. Analyser konkurrencesituationen for Novasol i Danmark. 


Indledning
Denne opgave omhandler virksomheden Novasol, og tager udgangspunkt i deres situation på det danske marked. Ganske kort karakteriseres markedet, hvorefter omverdensforholdene analyseres ved hjælp af PEST-modellen.

Endvidere analyseres konkurrencesituationen ved hjælp af en brancheanalyse, herunder Porters Five-forces, som gerne skulle danne et udgangspunkt for diskussionen om Novasols vækststrategi. I diskussion benyttes Ansoffs vækstmatrice.

Uddrag
Kenskab til konkurrencesituationen i en branche er ligeledes væsentlig for enhver virksomhed, herunder Novasol. I tilfælde af at en virksomhed ønsker at fastlægge en vækststrategi, er kendskab i særlig høj grad nødvendigt for, at danne et overblik over branchen man befinder sig i.

Dog skal det her pointeres, at der ikke indgår den nødvendige mængde informationer til at foretage en dybdegående samt retvisende konkurrentanalyse.

Ved analyse af konkurrencesituationen for Novasol i Danmark vil jeg derfor udarbejde en brancheanalyse, herunder Porters five-forces model. Valget grundet i, at analysemodellen tager udgangspunkt i potentielle trusler fra henholdsvis Kunder, leverandører, nye indtrængere og substituerende produkt.

Dette vil give et retvisende billede af konkurrencesituationen og derved danne et udgangspunkt for vækststrategivalget i næste opgave.

Truslen fra kunder er høj for Novasol, da en forbruger kan finde mange alternativer for leje af ferie- og sommerhuse. Grundet det faktum, handler det for Novasol om at differentiere sig på deres periferiydelser for at tiltrække potentielle kunder samt fast holde nuværende.

Når en nyere etableret virksomhed som Airbnb trænger ind på markedet og opnår så stor succes på kort tid, er det vigtigt, at kunne tilbyde lidt ekstra. På den måde vil det til stadighed være fordelagtigt at benytte sig af virksomheden, da Airbnb er billigere end leje af feriehuse gennem eksempelvis Novasol for både udlejeren og lejeren. Dette er bestemt noget Novasol skal fokusere på.

Dernæst har vi truslen fra leverandører, som i dette tilfælde er feriehusenes ejere. Novasol er afhængige af deres leverandører og truslen er derfor stor. Det grunder i at ejerne sagtens kan finde et alternativ for Novasol, eksempelvis Airbnb.

Som før nævnt er Airbnb en stor konkurrent, som har et nyt koncept, der gør bindeleddet imellem feriehuset ejer og lejer unødvendigt, samt gjort det muligt for udlejer at opnå større profit. Derudover skal det pointeres at antallet af brugere og udlejere hos Airbnb er stigende, og at der er udbud på mere end 10.000 værelse i Danmark.

Ift. Novasols positionering kan det formentligt forventes, at Airbnb er den næste store virksomhed, som topper med noget banebrydende, og er derfor en stor trussel. En mulighed kunne dog være, at lade sig inspirere af dette koncept. Virksomheden er veletableret og et anerkendt brand, så ville bestemt være en mulighed.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu