Noter til afsætning

Indholdsfortegnelse
Kapitel 1 – Markedsføring i en succesrig virksomhed 6
- KONCEPTER 6
- MÆRKEVARE 6
- DE 4 P’ER 7

Kapitel 2 – Virksomheden 8
- Virksomhedens interessegrupper 8
- Værdikæde 8
- SUPPLY CHAIN 9
- E – HANDEL 9

Kapitel 3 – Strategisk analyse 10
- STYRINGSNIVEAUER 10
- DEN STRATEGISKE PLANLÆGNINGSPROCES 10
- IDE 10
- PLC ~ Product Life Circle 10
- PORTEFØJLEANALYSE 12
- BOSTON MODELLEN 12
- GENERAL ELECTRIC 14
- ANALYSE AF STÆRKE/SVAGE SIDER OG MULIGHEDER/ TRUSLER 16
- SWOT 16
- TOWS 16

Kapitel 4 – Fremtidig strategi 17
- MÅL 17
- VÆKSTSTRATEGIER 17
- KONKURRENCESTRATEGIER 20

Kapitel 5 – virksomhedens internationalisering og globalisering 23
- Eksportmotiver: 23
- Eksportbarriere: 23
- Eksportberedskab: 24
- Internationaliseringsprocessen: 24
- Globalisering af virksomhedens værdikæde 26
- Netværk 27

Kapitel 6 – Omverdensmodellen 28
- Afhængig omverden (nærmiljø) 28
- Uafhængig omverden (fjernmiljø) 28
- VIRKSOMHEDENS REAKTION PÅ OMVERDEN 29

Kapitel 7 – Konsumentmarkedet 30
- Konsumentmarkedet og producentmarkedet 30
- S-O-R modellen 30
- Forbrugerens baggrund (i O’et) 30
- Købsadfærd 33

Kapitel 8 – Producentmarkedet 36
- Producentmarkedet: 36
- FORHOLD DER PÅVIRKER KØBSKRAFEN 37
- KØBSADFÆRD 38
- TRANSAKTIONSMARKEDSFØRING KONTRA RELATIONSMARKEDSFØRING 40
- MARKEDSFØRING PÅ PRODUCENTMARKEDET 41

Kapitel 9 – konkurrenceforhold 43
- Analyse af konkurrenceforhold 43
- Branche og konkurrentanalyse 44
- Markedsføringsmæssige konsekvenser af konkurrencesituationen 46

Kapitel 10 – Den konkurrencemæssige position 47
- MARKEDSLEDER 47
- MARKEDUDFORDRER 48
- MARKEDSFØLGER 49
- MARKEDSNICHER 50
- BALANCEN MELLEM KONKURRENCEORIENTERING OG KUNDEORIENTERING 51

Kapitel 11 – virksomhedens informationssamling 52
- Markedsanalyser 52
- Markedsprocessen 52

Kapitel 12 – Markedsudvælgelse 57
- TILFÆLDIGHEDSMETODEN 57
- NÆRMARKEDSMETODEN 57
- TRAGTMETODEN 57

Kapitel 13 – Model til analyse af markedsforhold 60
- Grundlæggende forhold 60
- Specifikke produkt- og markedsforhold 63
- Konklusion 64

Kapitel 14 – Regioner af betydning for virksomheden 65
- DANMARKS EKSPORT 65
- EU – LANDE 65
- BRIK- LANDENE 65
- PERSPEKTIVER TIL DANSK EKSPORT TIL ASIEN 66
- PERSPEKTIVER FOR DANSK EKSPORT TIL NORDAMERIKA 66
- PERSPEKTIVER FOR DANSKE EKSPORT I ANDRE REGIONER 67

Kapitel 15 – Kulturelle forhold 68
- Hvad er kultur 68
- Kulturforskelles opståen 69
- Systematisering af kulturforskelle 69
- Kulturmanagement 71
- Kulturelle forskelle i fremtiden 71

Kapitel 16 – Segmentering og målgruppevalg 72
- SEGMENTERINGSBEGREBET 72
- KONSUMENTENHED 72
- SEGMENTERINGSPROCESSEN 72
- MÅLGRUPPE VALG: 74
- Segmentering af eksportmarked 75

Kapitel 17 – Positionering 76
- Differentiering 76
- Positionering 77

Kapitel 18 – Standardisering eller differentiering af parametermix 78
- PARAMETERMIX 78
- PARAMETERSTRATEGIER 78
- DIFFERENTIERET ELLER STANDARDISERET PARAMETERSTRATEGI 80

Kapitel 19 – Produkt og produktudvikling 81
- Produktbegrebet 81
- Produktklassifikation 81
- Emballage 82
- Sortiment 82
- Produktudvikling 83
- Branding 84
- Produktet i eksportsammenhæng 85

Kapitel 20 – Serviceprodukter 87
- Serviceprodukter 87
- De 7 P’er 88
- Servicemanagementsystem (SMILK) 88

Kapitel 21 – Pris 90
- Forhold der har indflydelse på prisfastsættelsen 90
- Prisfastsættelsesmetoder 91
- Prisstrategier 91
- Kundernes reaktion på prisændringer 93
- Prisfastsættelse på eksportmarkederne 94
- Prisstrategier på eksportmarkederne 95
- Salgsbetingelser 96
- Betalinger og finansiering: se side 563 96

Kapitel 22 – National distribution 97
- HVORFOR MELLEMHANDLERE 97
- DISTRIBUTION PÅ KONSUMENTMARKEDET 98
- PRODUCENTMARKEDETS DISTRIBUTIONSKANALER 101
- DETAILISTEN 101
- GROSSISTEN 103

Kapitel 23 – International distribution 104
- Distributionsanalyse 104
- Distributionsformer med produktion i hjemland 105
- Distributionsformer med produktion i udlandet 108
- Valg af distributionsform 110

Kapitel 24 – Promotion 111
- Promotionparametren 111
- Promotionformer 112
- Kommunikationsplanlægning 116
- Promotionstrategi 120
- Promotion på eksportmarkederne 121
- Promotions rolle i fremtiden 122

Kapitel 25 – virksomhedens samlede parametermix 123
- Markedsføringsstrategien styrer planlægningen af parametermix’et 123
- Produktets placering i PLC - forløbet 124
- Kapitel 26 – Markedsføringsplan 126
- Markedsføringsplanens generelle indhold 126
- Markedsføringsplanens elementer 126

Uddrag
Et sæt retningslinjer for virksomhedens drift og markedsføring. Et koncept kan også siges at være en ”køreplan” for virksomhedens drift.

---

Er de grupper af personer i og omkring virksomheden, der af økonomiske eller andre årsager har indflydelse på virksomheden.

Interessenterne bidrager alle med noget til virksomhedens overlevelse. Til gengæld forventer de at modtage en form for belønning

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu