Indholdsfortegnelse
Formål:
Materialer:
Fremgangsmåde:
Resultater:
Diskussion
● Hvilken farve perle ”overlevede” bedst på de respektive baggrundsfarver? Hvad kan grunden være?
● Hvilken farve perle ”overlevede” ringest på de respektive baggrundsfarver? Hvad kan grunden være?
● Lav en χ2-test for fordelingen af perler på hver af de 3 eller 4 farver baggrund (se fremgangsmåde neden for). Antag at perler udvælges helt tilfældig.
- Det vil sige, at vores H0 hypotese er:
- Den alternative hypotese er så:

Uddrag
Formål:
Formålet med denne øvelse er at efterligne den naturlige udvælgelsesproces ved at bruge forskellige farver perler på forskellige baggrunde.

Materialer:
● Hvide observationsbakker
● 50 blå, 50 gule og 50 grønne perler (eller bare 3 forskellige farver)
● Karton eller lignende i de respektive farver – som perlerne

Fremgangsmåde:
1. Arbejd i grupper á 3 elever
2. Fordel perlerne i observationsbakker og tag 50 perler i hver farve fra
3. Læg alle perlerne på en farvet baggrund.

---

Vi forventede, at de perler, der havde samme farve som baggrunden ville overleve bedst, men det var ikke tilfældet i alle forsøgene.

En af grundene kunne eksempelvis være, at man bare tog det første, man så. Og de perler, der har samme farve som baggrunden var stadig synlige. Man kunne stadig se dem rimelig tydeligt.