Music to be murdered by | Analyse

Indledning
Datoen er den 17. januar 2020. Eminem har efter stor kritik udgivet sit album ”Music to be murdered by” for at modbevise kritikkerne, som hidtil har anset ham som værende ”En blød pop-rapper”.

Eminem gør netop som Eminem altid gøre for at bevise sin overlegenhed samt kyniske personlighed, netop ved at gøre grin med yderst seriøst problemstillinger og begivenheder.

Jeg lytter albummet igennem sang efter sang, og når endelig til det sorte får ”Unaccommodating”! De første vers har bragt mig oppe i de lyserøde skyer, mit hoved dunker frem og tilbage, ”Det her er for vildt”, lige indtil jeg hører

”But I'm contemplating yelling, ’”bombs away,”’ on the game Like I'm outside of an Ariana Grande concert waiting” Disse to linjer gjorde mig målløs! Mine første tanker var “Gjorde Eminem lige grin med et terrorangreb som dræbte hundredvis af mennesker?”

Uddrag
Spørger man direktør for Louisiana Museum, Poul Erik Tøjner, så vil han måske svare at kunstens frihed burde være ubegrænset. Dette giver han nemlig udtryk for i hans artikel ”Frihed er det bedste guld” fra Weekendavisen den 29. december 2017.

I denne artikel kritiserer Tøjner nutidens måde at præsentere kunst på ved at pålægge det censur og såkaldte ”Trigger warnings” for at beskytte publikummet om, at kunstværket kan virke stødende eller krænkende.

I sin artikel opbygger Tøjner en case omkring Balthasar Klossowskis (Balthus) maleri Thérése Dreaming, som er blevet kritiseret for at fremføre pædofili, da det illustrerer en pige som formeligt er i førpubertetsalderen der sidder i en position som både blotter hendes lår samt trusser.

Dette har som nævnt tidligere skabt store vrede blandt borgere, hvilket har i resulteret at man har krævet billedet fjernet eller pålagt en form for ”Trigger warning”.

Det er sidstnævnte, som har sendt Tøjner oppe i det røde felt. Han ser ikke essensen i at pålægge noget advarsler når kunst handler om at udfordre grænser og normer.

Ydermere giver Tøjner udtryk for, at når først er klassificeret som kunst så vil det per automatik blive urørligt

”Metropolitan Museet har klogelig sagt nej til at følge opfordringen under henvisning til, hvad et museum er: et hus, hvor kunstens billeder, uanset hvad de måtte handle om, kan vises, så længe de er kunst.”

Dette forarger mig fordi det netop åbner veje for, at kunstnere misbruger denne ”Frihed” til at støde andre mennesker på, kig nu bare på Charlie Hebdo-terrorangrebet.

Dette startede med, at nogle mennesker blev stødt over såkaldt ”Kunst” i form af Muhammed-tegninger.

Netop denne tegning udfordrere samfundets grænser, og resulterede i et terrorangreb, som var et resultat af den grænseoverskridende følelse, som mange oplevede gennem hele tragedien.

Jeg er dog ikke uenig med Tøjner ift. At noget kunst ikke skal pålægges censur. For som jeg ser det, så er det vigtigt for et individ at rykke egen grænser og blive eksponeret for noget, som udfordrer egen tankegang og livsopfattelse.

Når det så er sagt, så mener jeg ikke, at kunst som f.eks. Muhammed-tegningerne og andet provokerende kunst skal udstilles på museer og aviser uden videre.

De har nemlig en risikofaktor, som kan være fatal for det videre forløb i vores samfund. Netop derfor skal de pålægges trigger warnings!

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu