Modstandsbevægelsen | Analyse | 10 i karakter

Problemformulering
Redegør for udviklingen i den danske modstandsbevægelse. Analyser artiklen "Næsten alle, der faar Chance til det, bliver Sabotører" fra Fri Presse med fokus på valget om at gøre aktiv modstand. Diskuter konsekvenserne ved valget om aktiv modstand.

Indledning
Den 9. april 1940 valgte det tyske militær at gå til angreb mod Danmark. Efter få timer kamp mellem de to lande valgte kong Christian den 10. at indstille kamphandlingerne

da tyskerne reelle mål var at få adgang til Norge så de kunne bruge deres havne til ubådskrig på Atlanten, samt transport af jernmalm fra Sverige. Danmark blev givet muligheden mellem at enten overgive sig eller at blive nedkæmpet at tyskerne større magt.

Jeg valgte at skrive om den danske modstandsbevægelse, da jeg finder emnet meget interessent og at modstandsfolkene bliver set som helte i min familie

især af mine bedsteforældre som er vokset op med historie fra deres forældre om hvordan de mægtige modstandsfolk befriede Danmark fra de modbydelige tyskere.

Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse 1
Indledning m. problemformulering 1
Metodeovervejelser 2
Redegørelse 2
Analyse 3
Diskussion 4
Vurdering 5
Konklusion 6
Litteraturliste 6

Uddrag
Modstandsbevægelsen i Danmark var ikke noget, som begyndte det samme øjeblik Tyskland besatte Danmark. Den danske befolkning var overordnet tilfredse med den danske regerings samarbejdspolitik

i hvert fald inden for det første års tid, hvor der derfor ikke rigtige skete mange illegale aktiviteter i Danmark, men den 22. juni 1941 blev Danmarks kommunist parti (DKP) forbudt

og partiet blev derfor nødt til at fortsætte deres politiske arbejde i hemmelig, hvilket medførte i den første egentlige modstandsbevægelse i Danmark.

Her ville DKP begynde at udsende flyveblade og illegale presse. I foråret 1942 dik DKP oprettet bladet Frit Danmark samtidigt med at de begyndte deres første sabotageaktioner.

Kort tid inden blev britiske Special Operations Executive (SOE) aktiv i Danmark, da de begyndte at smide agenter ned over Danmark med faldskærm i håbet om at oprette en hemmelig hær og for at udføre strategisk sabotage

men SOE ville ikke kunne stå ordentligt oprejst i Danmark indtil 1943 hvor de begyndte opbygningen af denne underjordiske hær. SOE’s mål i Danmark var at holde de tyske tropper i Danmark

hvor de ikke ville stå som en trussel på frontlinjerne, i stedet ville de være en næsten ikke eksisterende trussel for den almene dansker. Især de tyske troppetransporter blev forsinket på grund af SOE samarbejde med den danske modstandsbevægelse for at sabotere jernbanesporene.

Der skal dog nævnes at de bare holdt dem så længe som muligt, da flere tyske tropper før eller siden ville ankomme til fronten. Der var i alt 102 modstandsfolk, som døde efter den tyske krigsretsdom, ud af de samlede næsten 50.000 modstandsfolk.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu