Modstandsbevægelsen | DHO | 10 i karakter

Problemformulering
Redegørelse for udviklingen af den danske modstandsbevægelse under den tyske besættelse af Danmark i perioden 1940-1945

Analyse af filmen ”Hvidstengruppen”

Diskuter hvordan filmen fremstiller modstandsbevægelsen og vurder synet på modstandsbevægelsen i dag

Indledning
Denne opgave beskæftiger sig med den danske modstandsbevægelse som havde en kæmpe indflydelse på hvordan 2. verdenskrig kom til at forløbe sig igennem årene.

Der var mange der tog del i kampen både i grupper, men også individuelt. En gruppe er i dag særlig kendt for deres store indsats under besættelsen.

Gruppen er associeret med sætningen ”Nogle må dø før andre kan leve”, hvilket siger meget om gruppens viljestyrke og alvor. Nemlig Hvidstengruppen som satte deres egne liv på spil for at andre kunne leve. Det er der mange delte meninger om den dag i dag.

Opgaven indledes derfor med en redegørelse for udviklingen af den danske modstandsbevægelse under den tyske besættelse af Danmark i perioden 1940-1945.

Det er spændende at gå i dybden med fordi det bar haft stor indflydelse på opfattelsen af Danmark og landets agerren i krigen. Der bliver dernæst gennemgået en analyse af filmen ”Hvidstengruppen”, som nævnt ovenfor har ydet en kæmpe indsats for Danmark.

Derefter vil der være en diskussion om hvordan filmen fremstiller modstandsbevægelsen og en vurdering af synet på modstandsbevægelsen i dag.

Afslutningsvis er der udarbejdet en konklusion, som har til formål at samle og overskueliggøre opgavens resultater.

Indholdsfortegnelse
Indledning 1
Metode 1
Redegørelse for udviklingen af den danske modstandsbevægelse under den tyske besættelse af Danmark i perioden 1940-1945 2
Analyse af filmen ”Hvidstengruppen” 3
Diskuter hvordan filmen ”Hvidstengruppen” fremstiller modstandsbevægelsen og vurder synet på modstandsbevægelsen i dag 7
Konklusion 9
Litteraturliste 9

Uddrag
En anden sabotageorganisation var SOE (Special Operations Executive). Dette en britisk modstandsbevægelse som begyndte at operere i Danmark i 1941.

Deres arbejde gik blandt andet ud på at nedkaste britiske agenter, våben og springstoffer med faldskærm . Formålet med dette var at oprette en hemmelig hær som kunne udførelse sabotage af besættelsesmagten.

Dette gjorde de for eksempel med hjælp fra den danske modstandsgruppe Hvidstengruppen, som var aktiv fra marts 1943 til marts 1944.

Den første nedkastning skete natten til den 12. marts 1943 på Trinderup Hede øst for Mariager, hvor der blandt andet ud over våben og springstoffer også blev nedkastet en danskfødt SOE-agent.

Ole Geisler som var lederen af SOEs operationer i Jylland. Hans opgave var at finde et sted hvor SOE-agenten kunne opholde sig og at få de nedkastede materialer fragtet i sikkerhed.

Han havde derfor indgået en aftale med kroejeren Marius Fiil som skulle samle en gruppe der kunne hjælpe med at samle de nedkastede våben og formidle dem videre til modstandsfolk rundt i landet.

Efter en masse vellykkede nedkastninger blev to agenter den 13. december 1943 anholdt af Gestapo, og under totur røbede de deres samarbejde med Hvidstengruppen.

Dette medførte at Gestapo den 11. marts 1944 opsøgte familien Fiil på kroen og anholdte der Anton M. Fiil, Niels Fiil, Gerda Fiil, Kirstine Fiil og Kirstines mand Peder. Efter tre måneder modtog de deres domme som for de fleste lød på dødsstraf .

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu