Resume

I denne opgave undersøges hvorfor miljø og forurening i stigende grad kom på dagsordenen i Danmark i løbet af 60’erne.

I redegørelsen redegøres der for hvordan Rachel Carsons opdagelse i Silent Spring og miljøorganisationen Noahs opstart havde af påvirkning i Danmark, men også i verden.

For at se dilemmaer mellem temaet miljø, frihed og økonomi som der opstod i debatten, har jeg analyseret Varehuset Total, Mannequin, Træerne i byen, digtsamlingen 2014 samt inddraget nogle andre af Thorkild Bjørnvigsens miljødigte.

Alle digtene rummer sammenlignelige opfattelser af miljøet. De fremstiller alle mennesket og byerne, som en stor synder når det kommer til forurening af miljøet.

Der bliver til sidst diskuteret omkring hvor vidt, de forskellige miljøaktivister spillede en essentiel rolle, for hvordan synet på forurening har udspillet sig til i dag.

Opgavebeskrivelse
Miljø- og protestbevægelser
Redegør for hvorfor miljø og forurening i stigende grad kom på dagsordenen i Danmark i løbet af 1960’erne – og giv konkrete eksempler på hvilke dilemmaer mellem temaer som eksempelvis miljø, natur, individets frihed og økonomi, der opstod i debatten.

Inddrag i denne sammenhæng historisk kildemateriale. Lav en analyse af Erik Knudsens digte ”Varehuset total” og ”Mannequin” og Thorkild Bjørnvigs digt ”Træerne i byen” (Delfinen 1975) med fokus på, hvilken holdning til mennesker, natur og forbrug, der kommer til udtryk.

Perspektiver din analyse til synet på miljø og klima i dag med udgangspunkt i Theis Ørntofts digte ”2014”.

I opgaven skal desuden indgå selvvalgt materiale.

Indledning
Planeten huser mere end 7,5 milliarder mennesker, og en massiv global opvarmning er i gang og planetens klima ændres overalt på jorden. Vejret bliver mere ekstremt, og dermed forekommer tørke, store skovbrande, massiv vandmangel og store oversvømmelser.

Havene er begyndt at stige, og lavtliggende områder bliver ubeboelige pga. af oversvømmelser. Planter og dyr bliver udsat for diverse kemikalier og store klimaskift, og risikerer derfor at uddø fuldstændig. De menneskeskabte klimaforandringer vokser sig større og større, og mange står bare og kigger på, og gør intet, mens lande bliver oversvømmet og mange mennesker, dyr og planter dør.

Men ikke alle er ligeglade med klimaet, og der er derfor nogle ”klima helte” som gør en indsats for at redde miljøet. Det er nemlig klima protestbevægelser, som siden 1960’erne har sat fokus på alle de ting vi byder vores miljø, og gjort det til et dagligt omtaleemne for mange mennesker.

Jeg vil derfor i min opgave redegøre for hvorfor miljø og forurening kom på den daglige agenda i Danmark i løbet af 1960’erne hvor det hele startede, og hvad det er gået hen og blevet til nu her 60 år senere.

Indholdsfortegnelse
INDLEDNING 3
MILJØ PÅ DEN DAGLIGE AGENDA 12
GENNEMBRUDDET I DANMARK 5
HIPPIEKULTUREN OPSTÅR 6
MODERNISMEN OG DENS MILJØDIGTE 7
DISKUSSION 11
KONKLUSION 12
LITTERATURLISTE 13

Uddrag
Miljø på den daglige agenda:
Klimaet har de sidste 180 år været præget at den globale opvarmning, som begyndte at kunne ses da industrialiseringen fik sit gennembrud tilbage i 1850’erne . Ingen havde som sådan lagt vægt på de stigende forureninger af havet, jorden og luften før 1960’erne hvor folk begyndte at åbne deres øjne op for virkeligheden.

1960’erne var det årti hvor miljø og forurening virkelig blev en realitet og blev til en daglig agenda for mange mennesker. Der var mange som prøvede at få folk til at indse, at der var noget fuldstændig galt med klimaet, men problemet var, at der var endnu flere som valgte ikke at se eller høre på det.

Derfor måtte biologer og andre klimaaktivister finde på løsninger, som ville få folk til at indse at det var en fuldstændig fordrejet kurs vi pejlede mod.