Middelalderens religiøse forestillingsverden | DHO

Opgavebeskrivelse
Giv en historisk redegørelse for den tidlige middelalders religiøse forestillingsverden med særligt fokus på tro og overtro. Inddrag en kilde i din redegørelse.

I forlængelse heraf bedes du analysere og fortolke folkeeventyret Pigen uden hænder med særligt fokus på tekstens fremstilling af det overnaturlige/overtroen og troen.

Diskuter hvordan den katolske kirke i Middelalderen reagerede på overtroen blandt befolkningen.

Indledning
Emnet omkring middelalderens religiøse forestillingsverden er et relevant emne, fordi at det var i middelalderen vi første gang rigtigt begyndte at tage kristendommen til os, som er den største tro i vores samfund i Danmark i dag.

I min opgave kommer jeg både ind på, hvordan kirkens magt påvirkede samfundet i middelalderen, og hvordan den kristne tro påvirkede befolkningen i samfundet.

Samtidig med det analyserer jeg også et folkeeventyr som man kan perspektivere til middelaldersamfundet, igennem tro og overtroen i folkeeventyret.

Til at slutte af med kommer jeg med en diskussion omkring, hvordan den katolske kirke i middelalderen håndterede og reagerede på overtroen blandt befolkningen.

I min danskfaglige analyse har jeg brugt den nykritiske analysemetode, som tager udgangspunkt selve teksten. Til den historiske del, har jeg bådet brugt web-sider til at finde at mine materialer, men også bøger som vi har fået udleveret til at finde viden om emnet.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Redegørelse for Den Tidlige Middelalders Religiøse Forestillingsverden 3
Kirken 3
Magt 4
Tro 5
Livet I Middelalderen 5
Analyse Af Folkeeventyret ”pigen Uden Hænder” 5
Resume Af ”pigen Uden Hænder” 5
Analyse 6
Komposition 6
De Episke Love 7
Sprog Og Stil 7
Miljø 8
Budskab 8
Diskussion Af Hvordan Den Katolske Kirke I Middelalderen Reagerede På Overtroen Blandt Befolkningen 8
Konklusion 9
Litteraturliste 9
Primær 9
Sekundær 9
Web-sider 9

Uddrag
Den magt kirken besad var gigantisk, religionen besad en så stor rolle i middelalderen at den påvirkede alle mennesker og deres syn på verden og deres normale praktiske liv.

Paven var den højtsiddende inde for katolikker, alle skulle adlyde Pavens bud. Så på den måde havde kirken en enorm magt over samfundet alle steder i Europa i den periode.

I de forskellige lande var der lokale biskopper som udleverede Pavens ideer, og dem som ikke adlød, straffede de.

I Danmark havde vi 7 biskopper og en enkel ærkebiskop, som var leder af hele den danske kirke, mens de andre biskopper havde kontrollen over mindre steder i Danmark.

De steder biskopperne havde kaldes stift, og i deres stift hentede de indtægter igennem kirkeskat, og de ejede også store gods, hvor der også kom store indtægter til kirken. Hvis man skulle finde på at begå overgreb mod en biskop, kunne biskoppen bandlyse personen.

Hvis man blev bandlyst af kirken, havde man ingen adgang til nogle kristne arrangementer, så som bryllupper, begravelser, barnedåb og konfirmationer, og døde man som bandlyst endte man i helvede, hvilket ingen kristne på dette tidspunkt ønskede på nogen måde.

---

Bagvægtsloven kommer i spil til sidst i beretningen, hvor vi hører om kongen og dronningen som vender hjem til slottet og holder bryllup ”Der var stor glæde overalt, kongen og dronningen holdt bryllup endnu en gang” (s.5 l, 2-3)

Bagvægtsloven kommer i spil, fordi den vigtigste person i folkeeventyret som er pigen uden hænder, som er blevet gjort til dronning.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu