Indholdsfortegnelse
Opgave 1
Opgave 3:
- Kildekritisk analyse af ”Galileis brev til Kepler”
- Kildekritisk analyse af ”Pico della Mirandola”

Uddrag
Opgave 1
1) Redegør kort for Middelalderens samfund samt samtidige ændringer, der baner vejen for overgangen til Renæssancen.
2) Hvorfor blev danerne kristne?
3) Beskriv investiturstriden og magtforholdene under Middelalderen.
4) Hvordan blev kristendom brugt til at udøve magt af forskellige aktører under Middelalderen?
5) Diskutér årsager til forskelle og ligheder mellem Grundtvigs og nutidens syn på Middelalderen.

Opgave 3:
• Redegør for Middelalderens samfund og de forandringer, som markerer overgangen til Renæssancen.

Middelalderen i Danmark dateres i perioden fra år 1000 til år 1536, og markerer således parioden fra, at danerne blev kristne og til 1536, hvor den lutherske reformation indtrådte til fordel for den pavestyrede romersk-katolske kirke.

I 1000 blev danerne kristne, hvilket markerer overgangen til Middelalderen i Danmark og således indledningen af en 536 år lang periode, hvor kirken skulle vise sig at have en essentiel og magtfuld rolle for samfundet.

Danerne blev kristne, idet det tysk-romerske rige dermed ikke ville have mulighed for at tillægge sig midler fra paven i forsøget på at gøre danerne kristne og stoppe deres korstoge.

Det nedsætter altså chancen for, at paven ville bevillige midlerne til at invadere Danmark, hvis danerne var kristne.

Gennem hele Middelalderen og helt op til 1700-tallet havde den klassiske konservatisme været den enerådende politiske ideologi.

I denne tid var det normalt, at kongerne, adelen og kirken besad magten. Magtfordelingen i Middelalderen er således, at kongen bistår som den udøvende magt sammen med adelen og kirken.

I rigsrådet, som indirekte er adelen, udvælges kongen, hvilket giver anledning til en stor magtcentrering.

Middelalderen slutter i år 1536, hvilket markerer begyndelsen af Renæssancen med stigende interesse for klassisk græsk og romersk oldtid. Renæssancen forløber fra år 1536 til 1660.

Renæssancen omfatter 2 nye strømninger, der har indflydelse på både litteratur og filosofisk resonnement for perioden.

Nævneværdigt er særligt renæssancens filosofiske og videnskabelige opgør med Middelalderens forståelse af liv og lærdom samt reformationens opgør med den katolske kirkes lære.

Tænkere og kunstnere i Renæssancen genoptager således de klassiske idealer for videnskab og kunst, hvorved den katolske kirke udfordres på sit ellers forhenværende monopol på udbredelse af viden og lærdom.

• Med udgangspunkt i en kildekritisk analyse af mindst 2 af de kilder, der er angivet under ”supplerende materiale” af det første modul i studieplanen, skal du beskrive kirkens position i hhv. Middelalderen og Renæssancen.

Kildekritisk analyse af ”Galileis brev til Kepler”
Brevet er skrevet af Galileo Galilei til Johannes Kepler den 19. august 1610 og er således dateret til slutningen af renæssancen.