Indholdsfortegnelse
Opgaver kun med formelsamling:
Opgave 1
En funktion f er givet ved

a) Bestem en ligning for tangenten til grafen for f i punktet P(1, f(1)).

Opgave 2
Nedenfor ses grafen for den differentiable funktion f

a) Bestem f(-2) og f(3). Dette gøres ved at indtegne to tangenter og aflæse deres hældning.

Opgave 3
En funktion f er givet ved
fx =2*x3-x.

a) Bestem f(2).
b) Bestem løsningerne til f@ x = 5.

Opgave 4
En funktion f er givet ved
f(x) = -2x2 + 4x + 3

a) Find det punkt på grafen hvor f har en vandret tangent.

Opgave 5
Givetfunktionen fx =x3+2x+4. a) Bestem den afledede funktion f@ x .

a) Bestem den afledede funktion f@ x .
b) Bestem de steder på grafen hvor tangenthældningen er er 5.
c) Bestem ligningen for disse to tangenter.

Opgave 6
For muslinger på havbunden i Arktis har man fundet sammenhørende værdier af muslingens alder og muslingeskallens længde som vist i tabellen.

a) Benyt tabellens data til at bestemme tallene a og b.
b) Benyt modellen til at bestemme længden af skallen for en musling, der er 24 år gammel.
c) Bestem L@ 10 og L@ 20 og L'(24). Hvad siger disse 3 tal om væksten af muslingeskaller.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Det er en eksponentiel stigning, så 3,7 er b-værdien, der fortæller, at i år 1999 var Kinas andel af verdensøkonomien på 3,7.

1,081 er så grafens a-værdi. Den fortæller at Kinas andel af verdensøkonomien stiger med 8,1% hvert år.