Masot AS | Regnskabsanalyse

Indholdsfortegnelse
1.1 (5%)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

1.2 (5%)
Forklar, om udviklingen i gearingen fra 0,42 g i 2017 til 0,56 g i 2018 er en fordel for Mascot A/S’ ejere.

1.3 (5%)
Forklar, hvorfor pengestrømme fra driftsaktivitet er væsentlig mindre end resultat af primær drift for Mascot A/S i 2018.

Opgave 2 – Indkøbsstyring
2.1 (10%)
Udarbejd en ABC-analyse for halskæderne i Shine A/S’ sortiment på grundlag af vareforbruget.

2.2 (5%)
Vurder, om 80/20-reglen er opfyldt for Shine A/S’ sortiment af halskæder.

2.3 (5%)
Vurder, hvordan Shine A/S kan anvende ABC-analysens resultater i sin indkøbsstyring.

2.4 (10%)
Beregn den optimale indkøbsstørrelse for produktet S92.

2.5 (5%)
Beregn de årlige ordre- og lageromkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse. Se spørgsmål 2.4.

2.6 (5%)
Beregn ændringen i lageromkostningerne, hvis Shine A/S vælger at indføre et sikkerhedslager på 50 stk. S92.

2.7 (5%)
Diskuter, hvordan den logistiske effektivitet bliver påvirket, hvis Shine A/S vælger at benytte et sikkerhedslager.

Opgave 3 – Logistik - Make or buy
3.1 (5%)
Redegør for de fordele ZIPPER A/S vil opnå ved at ændre lagerstruktur.

3.2 (10%)
Vurder, om det vil være lønsomt for ZIPPER A/S at etablere egen distributionsafdeling.
De nødvendige informationer findes i bilag 5.

3.3 (5%)
Beregn det årlige kørselsbehov, hvor omkostningerne pr. år ved ekstern transportør og egen distribution vil være lige store.

3.4 (5%)
Diskuter, om den logistiske effektivitet forbedres, hvis ZIPPER A/S etablerer egen distributionsafdeling.

Opgave 4 – Distributionsstyring
4.1 (5%)
Beregn, hvilken transportform der er økonomisk mest fordelagtig.

4.2 (5%)
Forklar, hvordan valget af transportform vil påvirke MitLiv A/S’ leveringsservice.

4.3 (5%)
Vurder, hvor mange dage flytransporten maksimalt må vare for, at de to transportformer økonomisk set er lige gode.

Uddrag
1.1 (5%)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016 til 2018.

MASCOT A/S startede med en overskudsgrad på 17,3% i år 2016, hvorefter der skete stigning i år 2017 til 18,2%, og i år 2018 skete der yderligere en stigning til 20,1%, overskudsgraden har haft en stigning på 2,8 procentpoint eller 16,36%.

Da driftsomkostningerne har haft en mindre procentstigning end omsætningen er der en stigning i overskudsgraden.

Produktionsomkostninger er steget er med 16% fra år 2016 til år 2018, hvorimod omsætningen er steget med 27%, det betyder at virksomheden ikke har brugt flere penge på produktionen

hvilket har påvirket Overskudsgrad positivt. Salg- og distributionsomkostninger er steget 22% hvilket har påvirket Overskudsgrad positivt

da hvis Salg- og distributionsomkostninger havde været højere end omsætningen, ville det medvirke til at overskudsgrad have været mindre.

Administrationsomkostninger er steget med 66%, hvilket påvirker Overskudsgrad negativt, da Administrationsomkostninger procentvis er højere end omsætningen.

Aktivernes omsætningshastighed viser MASCOT A/S’ kapitaltilpasningsevne, altså udtrykker Aktivernes omsætningshastighed evnen til at tilpasse den investerede kapital til aktiviteten i virksomheden.

MASCOT A/S startede med at Aktivernes omsætningshastighed læggede på 1,06 i år 2016, og i år 2017 skete der en fald til 1,05, og fra år 2017 til år 2018, skete der en yderligere fald, hvori AOH endte med at blive 0,89 i år 2018.

Anlægsaktiverne er steget med 128% og har haft en positiv påvirkning på AOH, hvilket betyder MASCOT A/S ejer flere ting, og påvirker AOH positivt. Varebeholdning er steget med 23%

hvilket påvirker AOH positivt, da de har varer på varebeholdningen, men ikke for mange så de er indebrændt med dem.

Tilgodehavende fra salg er steget med 24%, hvilket påvirker AOH positivt, da der er flere debitorer der skylder virksomheden penge.

1.2 (5%)
Forklar, om udviklingen i gearingen fra 0,42 g i 2017 til 0,56 g i 2018 er en fordel for Mascot A/S’ ejere.

Udviklingen i gearingen i år 2017 til 2018 er en fordel for MASCOT A/S, eftersom MASCOT A/S har større gældsforpligtelser, udover det stiger virksomhedens egenkapital forretning i perioden fra 26,1% til 27,1%

som er en fordel for virksomheden i det gearingen er steget, hermed tjener virksomheden kapital i at arbejde med gæld, da egenkapital forrentning påvirkes positivt, hvilket vil sige de tjener på at arbejde med deres gæld.

1.3 (5%)
Forklar, hvorfor pengestrømme fra driftsaktivitet er væsentlig mindre end resultat af primær drift for Mascot A/S i 2018.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu