Matas A/S | Regnskabsanalyse | VØ

Indholdsfortegnelse
Afkastningsgraden
Overskudsgraden
Aktivernes omsætningshastighed
Egenkapitalens forrentning:
Gældsrenten
Konklusion på rentabiliteten
Analyse af indtjeningen
Overskudsgraden
Andre eksterne omkostninger
Personaleomkostninger
Af- og nedskrivninger
Analyse af soliditet- og likviditetsgraden
Soliditetsgrad
Likviditetsgrad
Samlet konklusion

Uddrag
Egenkapitalens forrentning:
Egenkapitals forrentning er i Matas ligeledes blevet forværret i analyseperioden, da den er faldet fra 13,2% i 2017/18 til 9,7% i 2019/20, hvilket er et fald på 3,5 procentpoint svarende til et fald på 26,52%.

Dette er i sig selv en meget negativ udvikling, men virksomhedens EKF ligger dog fortsat på et tilfredsstillende niveau, sammenlignet med en markedsrente på 3-4 % plus risikotillæg, hvilket ejerne i Matas dermed formentlig fortsat stiller sig tilfredse med, da EKF viser, hvor meget netop ejerne har opnået i forrentning af den kapital de har investeret i koncernen.

For hver 100 investerede krone har de altså fået et afkast på 9,7 kroner i 2019/20, hvilket stadig er et udmærket afkast.

Gældsrenten
Virksomhedens gældsrente har fra 2017/18 til 2019/20 haft en negativ udvikling, idet den er gået fra at være 0,9% i år 2017/18 til 1,1% i 2019/20, hvilket er en stigning på 0,2 procentpoint svarende til en stigning på 22,2%.

Dermed betaler virksomheden nu en højere rente for sine gældsforpligtelser sammenlignet med lånerenten - dog kan vi se, at gældsrenten gennem hele analyseperioden har haft et lavere niveau end afkastningsgraden, hvilket betyder, at egenkapitalens forrentning har lagt på et højere niveau end afkastningsgraden, som dermed betyder, at Matas har haft en positiv rentemarginal, og de derfor tjener på at arbejde med fremmedkapital, hvilket ses ud fra sammenhængen: EKF > AG > Gældsrente, og denne stigning i gældsrenten er derfor ikke nødvendigvis negativ.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her