Indholdsfortegnelse
- Virksomhedskarakteristik

- Rentabilitet

- Indtjeningsevne

- Kapitaltilpasning

- Samlet konklusion

Uddrag
I analyseperioden har Mata’s indtjeningsevne haft et faldende forløb, da deres overskudsgrad er gået fra at være på 10,2 % i 2017/18 til 7,9% i 2019/20, hvilket er et fald på 2,3 procentpoint.

Dette er en meget negativ udvikling der betyder, at Matas nu får en lavere del af omsætningen, som er tilbage i indtjeningen efter driftsomkostningerne er dækket, set i forhold til år 2017/18.

Sagt på en anden måde, så er en mindre del af omsætningen nu blevet til overskud, før de finansielle omkostninger er medregnet.

Dette skyldes oftest, at omsætningen er steget mindre end deres variable omkostninger, dette hænger som sagt godt sammen med årsrapporten, hvor netop disse forhold gør sig gældende.

---

Vi kan se at de ikke har haft et lige så godt et år i forhold til sidste år. De havde for 160 millioner i likvider efter 18/19 men efter 19/20 havde de altså kun 106 millioner.

Og det er især ved ændring i driftskapital at de har brugt mange penge. Der har de brugt 190 millioner.

De har også brugt 167 millioner på afdrag af leasingforpligtelser, som de ikke brugte en eneste krone på året før.

Vi kan også se på deres driftaktivitet at de som noget nyt har investeret i andre værdipapirer og kapitalandele og det har de investeret 5,4 millioner i.