Toy’s Økonomisk Analyse – Test Regnskabsanalyse | Virksomhedsøkonomi

Opgavebeskrivelse
Test regnskabsanalyse (økonomisk analyse):
Legetøjsforretningen Toy’s blev etableret for 5 år siden af Bjarne. Forretningen sælger legetøj i en større dansk by og har siden opstarten oplevet en fin vækst i salget. Forretningen har netop aflagt årsrapporten og i ledelsesberetningen står der blandt andet; ”Vores største konkurrent lukkede for 2 år siden og derfor har vi kunnet hæve priserne på vores legetøj. Derudover har der været en stor konkurrence blandt leverandørerne, hvilket har betydet at indkøbspriserne ikke er steget så meget. På investeringssiden har vi købt en del nyt inventar, der får butikken til at fremstår som en moderne legetøjsforretning”.

Med henblik på at lave en regnskabsanalyse har forretningens revisor opstillet nedenstående tal. Inddrag nogle af de faktiske årsager i din analyse/kommentar.

Indholdsfortegnelse
Analyse af rentabiliteten
Analyse af de beregnede nøgletal:
Afkastningsgraden (AG):
Overskudsgraden (OG):
Aktivernes omsætningshastighed (AOH):
Gældsrenten:
Egenkapitalens forrentning (EKF):
Gearing:
Konklusion:

Analyse af indtjeningsevnen:
Overskudsgraden(OG):
Indeks for omsætning og omkostninger
Konklusion:

Uddrag
Afkastningsgraden (AG):
Rentabiliteten er forbedret i perioden, da AG er steget fra 8% i 2014 til 13% i 2016, dvs. en stigning på 5,0 procentpoint eller ca. 5*100/8=62,5%. AG ligger derfor på et rigtig fint niveau i 2016 sammenlignet med en markedsrente på 3 – 4%, plus et risikotillæg

Overskudsgraden (OG):
Virksomhedens indtjeningsevne er forbedret i perioden, da OG er steget fra 4,0% i 2014 til 5,5% i 2016, dvs. en stigning på 1,5 procentpoint eller ca. 1,5*100/4=37,5%. Den stigende OG har påvirket AG positivt. En af årsagerne kan til den stige OG kan være, at salgspriserne er blevet hævet, uden en prisstigning hos leverandørerne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu