Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a) Beregn indekstal for nettoomsætningen samt de enkelte logistikomkostninger.
b) Analyser udviklingen i virksomhedens logistiske nøgletal.
c) Vurder, hvordan den logistiske effektivitet i Pedersen Ovne A/S har udviklet sig i analyse-perioden.

Opgave 2
Løs opgave 30.10

Opgave 3
Løs opgave 30.11

Opgave 4
a) Beregn differensomkostningen (DOMK) i intervallet fra 4.001 til 5.000 poser GREEN.
b) Redegør for forløbet af hver af omkostningerne gødning, emballage og arbejdsløn.

Opgave 5
A. Analyser og vurder rentabiliteten i perioden 2015 -2017
B. Analyser og vurder indtjeningsevnen i perioden 2015 – 2017
C. Analyser og vurder kapitaltilpasningsevnen i perioden 2015 – 2017
D. Udarbejd en samlet vurdering og konklusion

Opgave 6
A. Skal Jens Hansen høste hveden?
B. Hvad er det laveste høstudbytte pr. ha., som det er lønsomt at høste?
C. Hvad er den laveste pris pr. tons hvede, som Jens Hansen skal acceptere, hvis høstudbyt- tet bliver 3,8 tons pr. ha.?

Uddrag
Kapitaltilpasningsevnen er i perioden 2015-17 forholdt sig uforandret. Dette kommer som følge af, at AOH slutter som den starter på 1,9g. I perioden 2015-16 steg AOH med 0,4g. Stigningen skyldes primært, at nettoomsætningen stiger med 45,9% hvilket er en overproportional stigning ift. akti- verne som kun stiger 21,7%-point.

Grundet aktivernes underproportionale udvikling skyldes et fald i anlægsaktiver på 2,4%-point og en lavere stigning i omsætningsaktiver på 31,1%-point ift. netto- omsætningen.

Faldet i Anlægsaktiver kan bl.a. skyldes salg af inventar, maskiner, biler m.v. På trods faldende anlægsaktiver har virksomheden formået at bibeholde en stigende nettoomsætnin- gen hvilket betyder at virksomheder har formået at udnytte deres mindre anlæg til stadigvæk at skabe værdi i perioden.

Fra 2016-17 falder AOH fra 2,3g til 1,9g. Dette betyder at den falder tilbage til det niveau, som den var i udgangspunktet af analysen.

Årsagen til den faldende udvikling skyldes primært at alle aktiver er steget overproportionalt ift. nettoomsætningen. Nettoomsætningen steg i perioden 2016-17 med 7,9%-point, hvorimod aktiver i alt steg med 29,2%-point.

Særligt omsætningsaktiverne er interessante eftersom de er steget med 36,2%-point hvilket er meget overproportionalt ift. omsætningen. Årsagen til den overproportionale stigning i omsætningsaktiver kan bl.a. skyldes tilgodehavende eller varebeholdning.

Udover dette investerer virksomheden i flere anlægsaktiver hvilket giver overproportional stigning ift. omsætningen på 11,2%.

Da både anlæg- og omsætningsakti- verne stiger overproportionalt sammenlignet med nettoomsætningens på 8%-point, forårsager dette faldet i AOH fra 2,3g til 1,9g.

For at finde ud af om kapitaltilpasningsevnen er tilfredsstillende skal produktionsvirksomheden sammenligne sit data men andre virksomheder i samme branche.