Indholdsfortegnelse
Opgave 1 – Afskrivninger og omkostninger
- Vægt 25%

Opgave 2 - Kalkulation og indtjening
- Vægt 35%
- Vægt 40%

Uddrag
Da priserne på svinekød for øjeblikket er relativt høje, overvejer svinebonden Sigurd Hansen at bygge en ny svinestald. Sigurd har derfor opstillet følgende forudsætninger for investeringen.

• Anskaffelsessum (kostpris): 6.000.000 kr.
• Levetid: 10 år
• Scrapværdi: 500.000 kr.

1) Beregn de årlige afskrivninger efter den lineære metode og udarbejd en afskrivningsplan for de enkelte år.

Jeg skal i denne opgave beregne de årlige afskrivninger. De informationer vi får er at Sigurd tænker på at bygge en ny svinestald til 6.000.000 kr, at der er en levetid på 10år og en scrapværdi på 500.000.

---

3) Vurder hvilken metode du vil anbefale Sigurd Hansen at benytte, såfremt der skal tages hensyn til ønsket.

Hvis Sigurd gerne vil have mest muligt overskud, skal han vælge den lineære metode da det er et fastbeløb hele tiden. Hvorimod saldometoden der er dyrest i starten, da man skal betale de 22% fra starten af.

4) Forklar hvordan første års afskrivning ved den lineære metode påvirker henholdsvis indtjeningen (resultatopgørelsen) og likviditeten (pengestrømmen).

For det første påvirker det ikke likviditeten da likviditeten har noget at gøre med betaling og intet med afskrivning. En virksomheds afskrivninger betyder mindre indtjening