Vigtige omkostninger | Virksomhedsøkonomi noter

Vareforbrug/materialeforbrug
Vareforbrug/materialeforbrug i en handelsvirksomhed vil vareforbruget være en af de væsentligste omkostningsarter. Ved en periodesvareforbrug forstås kostprisen (anskaffelsesprisen) for de i perioden solgte varer.

Kostprisen består af indkøbsprisen hos leverandøren med tillæg af omkostninger ved varens hjemtagelse som fx told, fragt og forsikringspræmie.

– I en produktionsvirksomhed udgør materialeforbruget en væsentlig omkostningsart. Materialeforbruget omfatter forbrugte råvarer, komponenter og emballage.

– Da det totale vareforbrug eller materialeforbrug er direkte bestemt af afsætningens eller produktionens størrelse, hører disse omkostninger til virksomhedens variable omkostninger. Som udgangspunkt forventes det, at vareforbruget og materialeforbruget stiger proportionalt med aktiviteten.

Indholdsfortegnelse
Vareforbrug/materialeforbrug
Arbejdsløn
Sælgerløn
Funktionærløn
Salgsfremmende omkostninger
Lokaleomkostninger
Afskrivninger
Renteomkostninger.
Andre omkostninger.

Uddrag
Virksomhedens lokaleomkostninger vil som regel være en relativ stor omkostning, uanset om virksomheden benytter lejede lokaler eller selv står som ejer af ejendommen.

Hvis der er tale om et lejemål, vil lokaleomkostningerne omfatte fx husleje, el, vand, varme og rengøring.

Hvis virksomheden selv ejer ejendommen, omfatter lokaleomkostninger fx ejendomsskatter, forsikringer, vedligeholdelse, rengøring samt forbrug af el, vand og varme.

– Lokaleomkostninger vil i langt de fleste tilfælde være en kapacitetsomkostning. I de få tilfælde, hvor lokalelejen fastsættes som en procentdel af virksomhedens omsætning, er der dog tale om en variabel omkostning.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu