Opgavebeskrivelse
Husk at vise mellemregningerne og forklare jeres tankegang! Afleveringsopgaven skal laves individuelt og afleveres på elevplanen i én Word-fil senest kl. 23:59 fredag, d. 3. februar 2022

Indholdsfortegnelse
Opgave 1. (20%) Hent Excel-fil til besvarelse af opgave 1 i Bilag 1 på Lectio
a) Angiv i skemaet, hvor meget udgiften, udbetalingerne og omkostningerne udgør i hver af månederne januar, februar og marts.
c) Beregn, hvor meget beholdningen af Cato udgør ved udgangen af marts i enheder og i kroner.

Opgave 2 (vægt 15%). Hent Excel-fil til besvarelse af opgave 2 i Bilag 2 på Lectio
a) Opstil afskrivningsplanen for inventaret, såfremt virksomheden anvender lineære afskrivninger.
b) Opstil afskrivningsplanen for inventaret, såfremt virksomheden afskriver efter saldometoden og en afskrivningsprocent på 24 %.

Opgave 3
Kalkulation og indtjening

3.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for et stk. ST-500.

3.2 (5 %)
Beregn det samlede dækningsbidrag for de 100 stk. ST-500, samt dækningsgrad i alt for 100 stk. ST-500 og forklar, hvad den beregnede dækningsgrad viser.

3.3 (5 %)
Beregn, hvor mange ST-500 der mindst skal sælges ekstra, for at det er lønsomt at gennemføre reklamekampagnen i lokalradioen.

3.4 (5 %)
Vurder, om det er sandsynligt, at salget af andre skruemaskiner ikke vil blive påvirket af salget af ST-500.

Opgave 4 – Kalkulation og indtjening
4.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for alarmen CARE.

4.2 (5 %)
Beregn salgsprisen, hvis dækningsgraden på 40 % skal opnås.

4.3 (5 %)
Vurder, hvor mange alarmer CARE der årligt skal afsættes for, at omkostningerne til markedsføring bliver dækket.

4.4 (5 %)
Forklar, hvordan det vil påvirke dækningsgraden for CARE, hvis forsikringspræmien stiger til 3 % af indkøbsprisen.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Opgave 1. (20%) Hent Excel-fil til besvarelse af opgave 1 i Bilag 1 på Lectio
I handelsvirksomheden CAMPUS har man den 5. januar anskaffet 10 stk. af varen Cato til en pris af kr. 12.000 pr. stk. Leveringen finder sted samme dag.

Der skal ved leveringen betales kr. 20.000 kontant, mens de resterende kr. 100.000 skal betales ved udgangen af marts.
Salget af Cato har i januar kvartal udgjort følgende:

2 stk. den 10. januar
3 stk. den 18. februar
3 stk. den 12. marts
Salgsprisen for Cato udgør kr. 20.000 pr. stk. Salget sker mod kontant betaling.

---

Kalkulation og indtjening
Centrum Byggemarked i Viborg overvejer at tage et nyt mærke af håndværktøj med i forretningens sortiment.

Indkøbschefen har på en af de mange store messer i Herning fået kontakt til et amerikansk firma StarTool, der producerer håndværktøj som skruemaskiner, stiksave og overfræsere i en meget høj kvalitet.

Centrum Byggemarked overvejer i første omgang at importere et parti på 100 stk. af skruemaskinen ST-500 fra StarTool og derved få afprøvet, om der er et marked for det dyre håndværktøj i Danmark.

Indkøbsprisen på ST-500 er $ 285 pr. stk., og kursen på $ er kr. 660. Forsikringspræmien udgør 2 % af indkøbsprisen.

De samlede fragtomkostningerne for de 100 stk. er kr. 1.200, tolden udgør kr. 50 pr. stk. og speditionsomkostningerne er kr. 345 for hele partiet.