Indtægter og omkostninger | VØ | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1: Udgift, omkostning og udbetaling
Opgave 1.1
Opstil en tabel som nedenstående i Excel, og angiv hvor meget udgiften, udbetalingerne og omkostningerne udgør i månederne juli, august og september.

Opgave 1.2
Hvor meget udgør beholdningen af iPhone X den 30. september 2019 i antal stk. og kroner.

Opgave 1.3
Forklar, hvordan virksomhedens indtjening alt andet lige påvirkes i august.

Opgave 1.4
Forklar, hvordan virksomhedens likviditet alt andet lige påvirkes i juli.

Opgave 1.5
Opstil en tabel som nedenstående i Excel, og angiv virksomhedens udgifter, udbetalinger og omkostninger i juli, august og september, såfremt kostprisen var aftalt til kr. 4.500 i stedet for kr. 4.000.

Opgave 2: Afskrivninger
Opgave 2.1
Opstil en tabel som nedenstående i Excel og beregn den årlige afskrivning samt værdien ved året slutning for hvert af de 5 år, når det forudsættes, at liften afskrives efter den lineære metode.

Opgave 2.2
Opstil en tabel som nedenstående i Excel og beregn primoværdi, den årlige afskrivning samt ultimoværdien for hvert af de 5 år, når det forudsættes, at produktionsanlægget afskrives efter saldometoden med 25% årligt.

Opgave 2.3
Redegør for, hvad der er afgørende for valget af afskrivningsmetoden.

Opgave 2.4
Diskuter, hvilken afskrivningsmetode Nicolai bør vælge til den nye lift.

Opgave 3: Kalkulationer
Opgave 1.1
Beregn de variable omkostninger for partiet og de variable enhedsomkostninger for Race-1.

Opgave 1.2
Markeringchefen overvejer at bruge 6.000 kr. på en reklame for produktet i et sportsmagasin.

Opgave 1.3
Forklar, om reklameomkostninger er en kapacitetsomkostning eller en variabel omkostning.

Opgave 4
Opgave 4.1
Forklar hvad følgende forkortelser betyder, og forklar begreberne:

Opgave 4.2
Opstil en tabel som nedenstående i Excel og udfyld skemaet på baggrund af dit kendskab til sammenhængen mellem afsætningen, KO, VO, SO, KE, VE og SE.

Uddrag
Telefonforretningen SmartMobil ApS er en nyetableret virksomhed, som har specialiseret sig i salg af smartphones til private.

Forretningen anskaffer den 28. juli 2019 10 stk. telefonen ”iPhone X” til en kostpris på kr. 4.000 pr. stk. Leveringen finder sted samme dag.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu