Omsætning og indtægter | Noter Afsætning Case

Indledning
Indtægter er den omsætning, der bliver skabt i virksomheden. (Indtægter sker ved at sælge varer eller ydelser) (når de sælger varen/salgstidspunktet)

Indbetalinger omfatter de penge, virksomheden modtager fra kunderne for varer eller ydelser. (når de modtager pengene fra kunderne/betalingstidspunktet)

Omsætningen er salgsværdien af de varer eller ydelser, der er solgt i perioden. Resultat er forskellen mellem indtægterne og omkostningerne.

Hvis indtægterne er større end omkostningerne, har virksomheden overskud. Hvis omkostningerne omvendt er større end indtægterne, har virksomheden underskud.

Indholdsfortegnelse
Indtægter
Indbetalinger
Omsætningen
Resultat
Udgifter
Udbetaling
Omkostning
Indtjeningen(resultat)
Likviditeten
Forskellen på likviditet og indtjening:
Variable omkostninger
Variable enhedsomkostninger
Forsikringspræmie
Speditionsomkostninger
Salgsprovision
Enhedsomkostninger
Kapacitetsomkostninger

Uddrag
Udgifter for en virksomhed er b.la. når virksomheden indgår en aftale om anskaffelse af produktionsmidlet. En udgift opstår altid på det tidspunkt, hvor en virksomhed anskaffer et produktionsmiddel.

Udbetaling er når virksomheden betaler for produktionsmidlet, der er også tale om en udbetaling, når en virksomhed betaler afdrag på et lån, eller når indehaveren af en virksomhed hæver penge til sit privatforbrug

Omkostning opstår på det tidspunkt, hvor en virksomhed forbruger et produktionsmiddel. Omkostninger viser et i kroner forbrug af produktionsmidler, der er en del af at gennemføre virksomhedens produktion og/eller salg. (når de sælger produktet bliver det først dér en del af deres omkostning)

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu