Indholdsfortegnelse
Opgave 1
- Omkostninger og indtjening

Spørgsmål 1.1 - 1.3
1.1 (5 %)
Forklar, om virksomhedens lønomkostninger er variable omkostninger eller kapacitetsomkostninger.

1.2 (5 %)
Beregn, hvor meget virksomhedens omsætning mindst skal stige for, at det er lønsomt at udvide med en slagterafdeling i butikken.

1.3 (5 %)
Diskuter, om Komo ApS bør udvide butikken med en slagterafdeling.

Opgave 2
- Budgettering

Spørgsmål 2.1 - 2.3
2.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt resultatbudget for Morells Charcuterias for 2020.

2.2 (5 %)
Vurder, hvordan Sara Morell kan forbedre bruttoavanceprocenten i 2020.

2.3 (5 %)
Forklar, hvorfor det er vareforbrug og ikke varekøb, der indgår i resultatbudgettet for 2020.

Opgave 3
- Kalkulation

Spørgsmål 3.1 - 3.4
3.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for en fodboldtrøje fra AC Milan.

3.2 (5 %)
Beregn dækningsbidraget for en fodboldtrøje og dækningsbidraget for hele partiet.

3.3 (5 %)
Vurder, hvor mange fodboldtrøjer der skal sælges for, at omkostningerne til salgsmateriale på kr. 5.000 er dækket.

3.4 (5 %)
Vurder, hvad salgsprisen på en fodboldtrøje mindst skal være for at opnå en dækningsgrad på 35 %.

Opgave 4
- Etablerings- og finansieringsbudget

Spørgsmål 4.1 - 4.3
4.1 (5 %)
Udarbejd et etableringsbudget for EXT SKATING pr. 1. juli 2021.

4.2 (5 %)
Udarbejd et finansieringsbudget for EXT SKATING pr. 1. juli 2021.

4.3 (5 %)
Vurder, hvilke andre informationer om virksomhedens økonomi banken har behov for.

Opgave 5
- Rapportering

Spørgsmål 5.1 - 5.3
5.1 (5 %)
Opstil balancen pr. 30.04.2021. Der skal ikke udarbejdes noter.

5.2 (5 %)
Redegør for forskellen på anlægsaktiver og omsætningsaktiver.

5.3 (5 %)
Forklar, hvorfor posten ”Periodeafgrænsningsposter” er med i balancen.

Opgave 6
- Årsrapporten

Spørgsmål 6.1 - 6.2
6.1 (5 %)
Redegør for, hvad revisoren bør gøre i forhold til årsrapporten, når ledelsen ikke ønsker at ændre værdiansættelsen af varelageret.

6.2 (5 %)
Opstil balancen for Cleanfos A/S pr. 30.06.2021. Der skal ikke udarbejdes noter.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Komo ApS er et lokalt supermarked i Øster Hurup. Butikken ligger i et sommerhusområde og oplever derfor stort sæsonudsving i omsætningen.

Omsætningen i det seneste regnskabsår udgjorde kr. 15.500.000, hvoraf halvdelen stammede fra juli og august måned.

Butikken har to fastansatte ekspedienter, som arbejder i butikken hele året til en fast månedsløn. Desuden ansættes der i sommerhalvåret en del timelønnede ungarbejdere alt efter behov.

Komo ApS´ sortimentet er mindre end i de store supermarkeder, og priserne er lidt højere. Størstedelen af kunderne er imidlertid sommerhusgæster, som ønsker at handle lokalt og dermed undgå transporttid.

Indehaveren har foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt kunderne for at undersøge deres ønsker til sortimentet.

På baggrund af undersøgelsen overvejer indehaveren at udvide butikken med en slagterafdeling, da mange af kunderne ønsker mulighed for at købe friskskåret pålæg og kvalitetskød.

Oprettelse af en slagterafdeling vil kræve en større anskaffelse af inventar mv. samt ansættelse af yderligere personale.

Indehaveren skønner derfor, at det vil betyde en stigning i kapacitetsomkostningerne på kr. 600.000 årligt. Butikkens gennemsnitlige dækningsgrad udgjorde i det seneste regnskabsår 45 %.

---

Sara Morell flyttede til Danmark fra Spanien for mere end 10 år siden og har fået en butiksuddannelse i et stormagasin.

Hun har altid drømt om egen virksomhed og overvejer nu at åbne en butik med spanske vine og delikatesser. Butikken skal hedde Morells Charcuterías.

Sara Morell har fundet et ledigt lokale centralt beliggende i en større provinsby, hvor der kun er få konkurrenter.

Sara Morell har i forbindelse med etableringen behov for at låne penge i banken og skal derfor have udarbejdet et resultatbudget for 2020.

Forudsætningerne for resultatbudgettet er opstillet i bilag 2. Sara Morell har på baggrund af forhandlinger med leverandører og fastsatte salgspriser beregnet den forventede gennemsnitlige bruttoavanceprocent til 49 %.

Sara Morell er blevet bekendt med, at andre delikatesseforretninger har en noget højere bruttoavanceprocent.