Indholdsfortegnelse
Kalkulation og indtjening noter 1
Kostprisen: 2
Dækningsbidrag: 2
Dækningsgrad: 2
Nulpunktsberegning: 3
Nulpunktsafsætning: 3
Nulpunktsomsætning: 3
Reklamenulpunkt: 3
Bruttoavance: 3
Bruttoavanceprocent: 3
Eksempel: 3
Virksomhedens indtjening: 4
Eksempel: 4
Indtjening: 4
Beregning af indtjeningsevnen: 5
Overskudsgrad: 5
Indekstal: 6
Kalkulation: 7
Bidragskalkulation i en handelsvirksomhed: 7
Bidragskalkulation i en produktionsvirksomhed: 8
Bidragskalkulation i en servicevirksomhed: 8
Retrograd kalkulation: 8
Kapacitetstilpasningsevne: 9
Beregning af aktivernes omsætningshastighed: 9
Forretningsplan og forretningsmodel: 9

Uddrag
Kostprisen:
Kostprisen udregnes ved at lægge alle omkostninger sammen, indkøbspris, forsikringspræmie, fragt, told og spedition.

Dækningsgrad:
Hvis dækningsgraden beregnes for en enkelt produktenhed, beregnes den på denne måde:

Hvis dækningsgraden beregnes for et vareparti, en varegruppe eller samlet set for hele virksomheden for en periode, beregnes den sådan:

Hvis virksomheden kun sælger et enkelt produkt, hænger de to beregningsmåder for dækningsgraden sammen på denne måde:

---

Eksempel:
Vurdere hvor mange stk. Makita E-11 der skal sælges for at dække markedsføringsomkostningerne på 75.000 kr.

For at beregne hvor mange enheder der skal sælges, kan man beregne reklamenulpunktet som gøres ved at tage reklameomkostningerne (75.000) og dividere med dækningsbidraget pr. enhed (969,06), hvilket giver 77,39 enheder.

78 enheder skal der sælges for at dække markedsføringsomkostningerne.

Virksomhedens indtjening:

Eksempel:
Handelsvirksomheden Smart Living importerer boliginteriør, som videresælges til stormagasiner og specialforretninger i Danmark.