Kalkulation og indtjening | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 Kalkulation og indtjening
1.1 (5 %)
Beregn de variable enhedsomkostninger for et stk. ST-500. Vis din beregning.

1.2 (5 %)
Beregn det samlede dækningsbidrag for de 100 stk. ST-500. Vis din beregning

1.3 (5 %)
Beregn, hvor mange ST-500 der mindst skal sælges ekstra, for at det er lønsomt at gennemføre reklamekampagnen i lokalradioen. Vis din beregning.

1.4 (5 %)
Vurder, om det er sandsynligt, at salget af andre skruemaskiner ikke vil blive påvirket af salget af ST-500.

Opgave 2 Indkøbsstyring
2.1 (10 %)
Udarbejd en ABC-analyse med udgangspunkt i den samlede kostpris for de enkelte varenumre og vurder, om 80/20-reglen gælder.
- De nødvendige data fremgår af bilag 2.

2.2 (5%)
Redegør for,hvad ZappPharma kan anvende differentieret indkøbsstrategi til herunder fordele og ulemper ved den differentierede indkøbsstrategi.

Opgave 3 Produktionsstyring
3.1 (5 %)
Beregn og vurder, om virksomheden bør opretholde egen produktion
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 3.

3.2 (5 %)
Vurder, om virksomheden på anden vis kan kompensere for afhængigheden af leverandøren, hvis produktionen outsources.

3.3 (5 %)
Diskuter, hvordan fordelingen på henholdsvis variable omkostninger og kapacitetsomkostninger ved egenproduktion kan få betydning for valget

Opgave 4 Indkøbsstyring
4.1 (5 %)
Beregn og vurder, om John Bøjgaard International ApS indkøber det optimale antal ton af JB GRANULAT pr. gang.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 4.

4.2 (5%)
Beregn de årlige lager- og ordreomkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse.

4.3 (5 %)
Vurder hvordan en stigning i sikkerhedslageret fra 60 ton til 100 ton vil påvirke den optimale indkøbsstørrelse.

4.4 (5%)
Beregn ændringen i de årlige lageromkostninger, hvis sikkerhedslageret øges fra 60 ton til 100 ton.

Opgave 5 Budgettering
5.1 (10 %)
Udarbejd resultatbudgettet for 1. halvår 2022 og beregn dækningsgraden for 2. halvår 2021og 1. halvår 2022.
- De nødvendige informationer fremgår af tilhørende excel-fil bilag 5.

5.2 (5 %)
Redegør for mulige årsager til ændringen i dækningsgraden fra 2. halvår 2021 til 1. halvår 2022

Uddrag
Centrum Byggemarked i Viborg overvejer at tage et nyt mærke af håndværktøj med i forretningens sortiment.

Indkøbschefen har på en af de mange store messer i Herning fået kontakt til et amerikansk firma StarTool

der producerer håndværktøj som skruemaskiner, stiksave og overfræsere i en meget høj kvalitet.

Centrum Byggemarked overvejer i første omgang at importere et parti på 100 stk. af skruemaskinen ST-500 fra StarTool og derved få afprøvet, om der er et marked for det dyre håndværktøj i Danmark.

Indkøbsprisen på ST-500 er $ 285 pr. stk., og kursen på $ er kr. 563. Forsikringspræmien udgør 2 % af indkøbsprisen.

De samlede fragtomkostningerne for de 100 stk. er kr. 1.200, tolden udgør kr. 50 pr. stk. og speditionsomkostningerne er kr. 345 for hele partiet.

Salgsprisen for ST-500 er sat til kr. 2.800 og på grund af den høje pris, forventes det ikke, at salget af forretningens øvrige skruemaskiner vil blive påvirket.

Hvis Centrum Byggemarked beslutter at købe ST-500 hjem fra USA, overvejer salgschefen at lave en reklamekampagne bestående af radiospots i Radio Viborg. Kampagnen vil koste kr. 15.000.

--

Den nyetablerede iværksættervirksomhed ZappPharma producerer automater til apoteker.
ZappPharma indkøber nogle af de komponenter, der skal bruges til produktionen af automaterne hos mange forskellige leverandører.

Virksomheden overvejer at indføre differentieret indkøbsstrategi og opdele komponenterne i A, B og C varer.

Af bilag 2 fremgår en oversigt med komponenternes varenumre, det årlige indkøb af de enkelte varenumre og kostprisen pr. stk..

A-varerne udgør 20% af varenumrene, B-varerne 40% af varenumrene og C-varerne 40% af varenumrene.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu