Strategi og regnskabsanalyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opg. 22.11
Porters Five Forces
a. Definer den relevante branche mht. produkt og geografi.
b. Identificer de spillere, der udgør hver af de fem kræfter.
c. Analyser hver af de fem kræfter.
d. Vurder branchens attraktivitet.

Værdikæde
e. Opstil en værdikæde for Dami A/S.
f. Karakteriser DAMI A/S' kernekompetencer og støttekompetencer.
g. Vurder, hvilke aktiviteter der er særligt værdiskabende.
h. Diskuter, om nogle af aktiviteterne med fordel kan outsources eller udelades.

Generisk strategi
i. Beskriv det marked DAMI A/S befinder sig på.
j. Diskuter, om DAMI A/S betjener hele markedet
k. Vurder, hvilken generisk strategi DAMI A/S anvender.
l. Diskuter om den generiske strategi er velvalgt.

Vækststrategi
m. Vurder, hvilken vækststrategi som Dami anvender.

Opstilling af SWOT-opsamling og strategiske forslag
n. Opstil med udgangspunkt i SWOT-opsamlingen nogle forslag til strategiske muligheder for DAMI A/S. Forslagene skal udarbejdes, så de dækker samtlige fire kombinationsmuligheder fra SWOT-opsamlingen: S-O, W-O, S-T og W-T.
o. Opstil forslag til strategiske muligheder for DAMI A/S gennem proaktiv strategisk tænkning.

Udvælgelse af strategisk(e) forslag
p. Vurder de opstillede forslag til strategiske muligheder ud fra en plus/minus-analyse.
q. Vurder et af de opstillede forslag til strategiske muligheder på grundlag af scenarietænkning.

Virksomheden har opstillet tre kritiske succesfaktorer:
r. Vurder en af de strategiske muligheder i forhold til de opstillede kritiske succesfaktorer.
s. Vurder på baggrund af besvarelsen af spørgsmålene q til r, hvilke(t) forslag virksomheden bør medtage i sin strategiske plan.

Opg. 15.16
a. Beregn med udgangspunkt i årsrapporterne for Gabriel Holding A/S nøgletallene for koncernen for 2016/17 til 2018/19 i Excel-filen.
b. Redegør med udgangspunkt i ovenstående materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Gabriel Holding A/S i perioden 2016/17 til 2018/19.
c. Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2016/17 til 2018/19.
d. Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2016/17 til 2018/19.
e. Forklar, hvorfor afkastningsgraden er faldet fra 13,5 % i 2017/18 til 11,7 % i 2018/19.
f. Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er steget fra 21,2 % i 2016/17 til 22,4 % i 2018/19.

Uddrag
DAMI A/S laver unikke metalløsninger, som kunden selv kan tilpasse og designe. Kunderne er både private kunder og andre virksomheder. Geografisk kan branchen indskærpes til Danmark.

---

Man kan se på Damis produkter med to forskellige briller. Man kan se på alle deres trapper som værende ét produkt, som hedder kundetilpassede trapper.

Eller man kan se på dem, som hver enkelt trappe er forskellige produkter. Jeg vil mene, at deres alle deres kundetilpassede trapper går under ét produkt.

Og derfor bruger de markedspenetrering. Hvis de skulle bruge produktudvikling, ville de skulle komme med et nyt produkt, altså noget andet end trapper.

Fx skabe eller stole. Men det gør de ikke. De prøver derimod at øge deres markedsandel og det effektive marked, så de kan få et større overskud.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu