Regnskabsanalyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Læs de to artikler og besvar nedenstående spørgsmål
1.1 (15 point)
Vurder, hvilke interne og eksterne forhold der kan forklare udviklingen i indekstallene for indtjeningsevne og kapitaltilpasningsevne fra 2014 til 2016.
- Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.2 (10 point)
Forklar, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2014 til 2016.

1.3 (5 point)
Forklar, hvorfor afkastningsgraden og egenkapitalens forrentning er steget fra 14/15 til 16/17.

Opgave 2, indtjening og likviditet
2.1 (5 point)
Opgør Hello ApS’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for hver af månederne januar, februar, marts og april i forbindelse med køb og salg af Hurraflag.

2.3 (5 point)
Forklar, hvorfor køb og salg af Hurraflag ikke påvirker indtjeningen og likviditeten med samme beløb i april måned.

Opgave 3, kalkulation
3.1 (10 point)
Beregn kostprisen for en flaske vin.

3.2 (5 point)
Beregn dækningsbidraget pr. stk. og i alt. Beregn desuden dækningsgraden.

3.3 (5 point)
Beregn hvor mange flasker vin, der skal sælges for at reklamekampagnen er lønsom

Uddrag
Omsætningen er steget som følge af flere forhold. Virksomheden er kommet ind på et nyt marked i Polen, hvilket jf. artiklerne har betydet et øget salg.

Ligeledes har stor succes med salg af Aperol betydet en voksende omsætning. Desuden har vinmærkerne Barefoot og Torres bidraget til den højere omsætning. Samlet set er virksomhedens omsætning vokset med 9% i den toårige periode.

---

Hello ApS er en handelsvirksomhed, der sælger tilbehør og udstyr til fester. Hurraflag er en af de festartikler, virksomheden sælger rigtig mange af til supermarkedskæderne.

Flagene sælges i pakker a 10 stk. Hello ApS indkøbte i starten af januar måned 30.000 pakker Hurraflag. Indkøbsprisen var kr. 5,25 pr. pakke. Leverandøren i Kina ydede 2 måneders kredit.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu