Markedsandel & Præferencer | Afsætning noter

Uddrag
Markedsandel - Hvor stor en del af markedet har man

Udtrykket for hvor stor en andel af den samlede efterspørgsel på markedet, den enkelte virksomhed har. En stor markedsandel kan give adgang til stordriftsfordele.

Markedsandel kan også give adgang til gode distributionskanaler.
Man bruger også markedsandel på at se, hvem er man i konkurrence med.


Markedsandele opgøres på én af forskellige måder:
● Markedet målt i værdi
● Markedet målt i volumen, fx tons eller liter
● Markedet målt som antal af forbrugere eller kunder

Inden markedsandelen kan beregnes, skal man præcisere tre forhold:
1) Geografisk afgrænsning (fx Danmark), 2) Tidspunkt (fx 1. kvartal 2018) og 3) Produkt/Service

---

Præferencer
Præferencer er når forbrugere foretrækker et produkt eller virksomhed frem for nogle andre.

Et marked hvor forbrugerne har tydelige præferencer er et heterogent marked, hvorimod markeder hvor forbrugerne har svage eller få præferencer, så er det et homogent marked

Produkter på et heterogent marked er oftest differentierede, hvilket vil sige, at produkterne er forskellige og let genkendelige fra hinanden.

På den måde er det nemmere for forbrugere at foretrække et produkt/mærke frem for et andet. Ved høje præferencer er kunder mindre prisfølsomme

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu