Markedsanalyse | Noter i afsætning | Over 13 sider

Indholdsfortegnelse
Markedsanalyse:
Markedsanalyse (1):
Udvælgelse af respondenter (2):
Dataindsamlingsmetoder (3):
Markedsanalysetyper (5):
Markedsanalyse i praksis:
Spørgeskemaet (1):
Markedsanalyseprocessens faser (2):
Formålet med analysen (2.1):
Problemformulering (2.2):
2.3 Fase 3 – Analysebehov
2.4 Fase 4 – Dataindsamling
2.5 Fase 5 – Bearbejdning og analyse af data
2.6 Fase 6 – Rapport og konklusion
- Problemstilling og hypoteser:
- Analyseresultater:
- Begrænsninger og usikkerhed:
- Konklusioner og anbefalinger:
- Bilag:
3. Fejlkilder i markedsanalyseprocessen

Uddrag
Markedsanalyse (1):
En markedsanalyse er en systematisk søgning og analyse efter informationer til at løse et markedsførings problem.

(1.1)
Et begreb under markedsanalyse er field research. Field research handler om at indsamle informationer der ikke tidligere har været indsamlet og gjort tilgængelige. Disse kilder kaldes de primære kilder.

Den data virksomheden selv er nødt til at finde kaldes primære data. Denne type date er en meget specifik data virksomheden har behov for at vide.

Som set på modellen ovenover (datakilder) er der to typer primære data. Disse kaldes kvalitativ og kvantitativ data.

---

Spørgeskemaet (1):
Den mest praktiske og nemme metode at lave en markedsanalyse på er ved at fremstille et spørgeskemaet.

Når man skal fremstille spørgeskemaet er det vigtigt at man husker på det skal være hensigtsmæssigt opbygget. Derfor er der fire overordnede spørgsmål man skal spørge om:


• Antal spørgsmål
• Spørgsmålstyper
• Spørgsmålsrækkefølge
• Spørgsmålsformulering

(1.1)
Når du skal bestemme hvilket antal spørgsmål man skal lave er der ikke et rigtigt svar. Det er derfor en vurdering du skal lave efter størrelsen af din problemstilling, hypoteser osv. En ting er dog vigtig: spørgeskemaet må ikke blive for omfangende!

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu