Afsætning | Noter

Indholdsfortegnelse
Samfundsvidenskabelig metode og markedsanalyse
Den interne situation
- Virksomhedskarakteristik Konkurrencedygtighed:
- Værdikæde
- Handelsvirksomhed.
- Detailvirksomheden.
- værdikæde for servicevirksomhed. - findes i kapitel 16 under serviceydelser.
- den forenklede værdikæde af servicevirksomheden.
- Porteføljeanalyser
- Forretningsmodeller
- Business Model Canvas:
- Den eksterne situation Omverdensforhold nationalt og globalt
- Branche- og konkurrenceforhold
- Købsadfærd på business-to-consumer
- Købsadfærd på business-to-business
- Strategi
- Konkurrencestrategier
- Vækststrategier
- Markedspenetrering:
- Markedsudvikling:
- Produktudvikling:
- Koncentrisk diversifikation:
- Horisontal diversifikation:
- Konglomerat diversifikation:
- Horisontal integration:
- Vertikal integration:
- Strategisk alliance:
- Digitale strategier
- Internationalisering
- Kan og vil virksomheden internationaliseres
- Kulturelle forhold
- Markedsudvælgelse
- Tilfældighedsmetoden
- Passivt markedsvalg
- Nærmarkedsmetoden
- Tragtmetoden
- Aktivt markedsvalg
- Internationaliseringsmodeller
- Segmentering, målgruppevalg
- Segmentering og målgruppevalg nationalt
- Segmentering og målgruppevalg globalt
- Segmentering processer
- Positionering
- Marketing mix
- Marketing mixet nationalt
- Marketingmix Globalt/internationalt
- Marketingplan

Uddrag
Samfundsvidenskabelig metode og markedsanalyse
– Kvantitative, kvalitative og komparative analysemetoder
– Datakilder: primære og sekundære samt interne og eksterne

Den interne situation
Virksomhedskarakteristik Konkurrencedygtighed:
-Kernekompetence
-Konkurrencemæssig fordel
-Kritiske succesfaktorer (KSF)
-Key Performance Indicators (KPI)
-konkurrencedygtighed

Værdikæde
-Upstream
-Downstream
-Margin

består af en række aktiviteter, der udføres med henblik på at skabe et produkt med størst mulig kundeværdi. Værditilvæksten måles som kundeværdi. Værdien af et produkt vurderes altså individuelt af den enkelte kunde.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu