Markedsanalyse | Afsætning | 12 i Karakter

Indholdsfortegnelse
Virksomheden vil gerne vide

Vi kommer ind på følgende emner

Overordnede mål i afsætningsøkonomisk metode

Samfundsfaglig metode

Fagets analysemetoder
• Kvalitativ metode
• Kvantitativ metode
• Komparativ metode
• Casemetode

Analyseniveauer i afsætning

Den afsætningsøkonomisk værktøjskasse

Hvad er en model?

Eksempler på modeller

Eksempler på modeller

Markedsanalysebegreber

Formål med analysen

Markedsanalyse – eksempler på problemformuleringer

Markedsanalyse–eksempler på hypoteser

Datakilder

De sekundære datakilder

Interne sekundære datakilder

De primære datakilder

Eksempel på standardanalyse

Analyseformer

Omnibusanalyser

Panelundersøgelser

Medieundersøgelser

Databaser

Dataindsamlingsmetoder - Kvalitative datakilder

Dataindsamlingsmetoder - Kvantitativedatakilder

Spørgeskema

Spørgeskemaudformning

Lukkede spørgsmål

Åbne spørgsmål

Rangordningsspørgsmål

Skalaspørgsmål

Spørgsmålsformulering

Stikprøver

Nye begreber:Population, stikprøve og respondent

Respondentudvælgelse

Stikprøveudtagelse
1. Simpel tilfældig udvælgelse

Eksempel

Stikprøveudtagelse
2. Stratificeret udvælgelse

Stratificeret udvælgelse

Stratificeret udvælgelse - eksempel

Stikprøveudtagelse
3. Klyngeudvælgelse/kvotaudvælgelse

Klyngeudvælgelse

Klyngeudvælgelse - eksempel

Stikprøveudtagelse
4. Bekvemmelighedsudvælgelse

Bekvemmelighedsudvælgelse - eksempel

Stikprøve - eksempel

Stikprøven

Stikprøven

Fejlkilder i stikprøveundersøgelser

Repræsentativitet

Repræsentativitet

Rapport og konklusion

Big data

Big Data – den teknologiske udvikling

Big data strategi
- Hvordan håndterer man big data?

Gevinster ved big data

Uddrag
Virksomheden vil gerne vide
• Noget om kunderne.
• Noget om konkurrenterne.
• Noget om udviklingen i omverdenen, der kan påvirke fortsat vækst i omsætning og indtjening

---

Formål med analysen
• Virksomheden har identificeret et problem eller en markedsmulighed som man ønsker undersøgt
• Problemformulering opstilles
• Problemformuleringen konkretiseres ved at opstille hypoteser
• En hypotese er en antagelse som man ønsker at få be- eller afkræftet

---

Markedsanalyse – eksempler på problemformuleringer
• Vi oplever at salget af økologiske fødevarer stiger
• Danskernes ølforbrug har en faldende tendens
• Pensionister har et stigende rejseforbrug
• Antal fødsler i Danmark er stigende
• Danskerne køber færre biografbilletter,

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu