Lykke-Per | Noter DHO | Henrik Pontoppidan

Indholdsfortegnelse
1) Introducerer temaet og hvad du indtil nu ved om det fra kilderne og generelt fra undervisningen i dansk og historie.

2) Fortæller, hvor og hvordan dit tema kommer til udtryk i Lykke-Per

3) Med udgangspunkt i dagens lektie fra Historiefaglig arbejdsbog skal du reflektere over følgende og inddrage det i dit podcast:
● Hvordan forsøger tv-serien at skabe indtryk af et fortidigt miljø? Virker bygninger, interiører, klædedragter, køretøjer osv. autentiske?
● Er der en tendens/sympati med en særlig gruppe af de skildrede? Maria

Uddrag
Temaet vi har valgt er klasseskel og sociale forskelle. Fra tidligere undervisning i dansk og historie, ved jeg at i takt med industrialiseringen var der stigende fattigdom i landet.

I perioden mistede en stor del af befolkningen deres job til industrialiseringen, som erstattede daværende jobs med maskiner og teknologi.

Grundet industrialiseringen boede de fattige i små tætte lejligheder, placeret tæt på industriarbejdet, ingen ville bo der, da maskinerne udgav røg og lugt.

Med industrialiseringen og byvæksten opstod der en social opdeling af byens kvarterer. København led af overbefolkning, som tilladte byen til stor byggeaktivitet, dette var med til at opdele samfundet socialt.

Der blev dannet et velhaverkvarter, som var områderne Frederiksberg og Østerbro, mens de fattige i København, boede på Vesterbro, Nørrebro og Christianshavn.

Disse områder var den gamle militære zone i København, men senere hen blev det udnyttet til bolig aktivitet. I provinsbyerne var boligforholdene ikke så presset, da det var billigere at opholde og bygge udenfor storbyen.

De rige boede i store lejligheder eller byhuse, de havde god plads samt gode indkøbsmuligheder. Et godt eksempel på overklassens boligforhold, kunne være Vesterbro apotek, som repræsentere den københavnske overklasse.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu