Ane-Mette | Noter Analyse | Henrik Pontoppidan

Portfolio

Opgaven bygger på det, I indtil nu har gennemgået og læst if. perioden Det moderne gennembrud, dvs. at opgaven er en slags viden-opsamling på det, I indtil nu har læst og fordybet jer i if perioden.

I denne opgave skal I derfor tage udgangspunkt i de noter, I har lavet til forløbet (forløb 10, modul 1 og modul 2).

Fokus i opgaven er at I samler og formidler jeres noter og jeres forståelse af det læste stof. SÅ altså IKKE stikord og punktopstilling.

Opgavebeskrivelse
Opgave 3.
Portfolio over arbejdet med Det moderne gennembrud. Analyse af Ane-Mette, Henrik Pontoppidan
- Portfolio
- Kort om opgaven

Det moderne gennembrud
1. en redegørelse for den naturalistiske skrivestil.
2. en analyse af novellen Ane-Mette.
3. En perspektivering, hvor I ser novellen i perspektiv til perioden, altså hvor I bruger jeres litteraturhistoriske viden if novellen.
- FOMALIA:
- Her er novellen i sin hele tekst.

Ane-Mette
- Af Henrik Pontoppidan

Uddrag
Den vej, der fra Lillelunde by fører i vest, bugter sig først på en strækning af næsten en fjerdingmil henover fladt land med spredtliggende gårde og grønne agre.

Derpå kravler den møjsommelig op ad en knudret og ufrugtbar højderyg, der temmelig brat hæver sig fra slettelandet.

Først efter flere svingninger når den bakkedragets højeste og yderste punkt, hvor en gammel kampestenskirke ligger ensomt og frit med sin mundindhegnede kirkegård.

Den ligger oppe på den nøgne pynt mellem rævehuler og lærkereder og synger daglig sine morgen- og aftensange med en klar røst, der i stille vejr kan høres inde i byen. Ved højtidelige lejligheder, f.eks. hver gang en af de Lillelunde folk gør sin sidste

langsommelige kirkefærd op igennem hulvejene, falder den ind med stærkere og malmfuldere stemmer … en stor (til 4 mark og 8 skilling) for bønder og velhavende håndværkere og en noget mere beskeden (à en rigsort), til hvilken husmænd og jordløse indsiddere ager op til deres fædre, …

for nu slet ikke at tale om sådanne fattige stympere, der ligesom ad en bagvej listes over i evigheden uden anden musik end præstens amen og grusets tre hule bump på det tynde kistelåg.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu