Lucie | Analyse | Amalie Skram

Problemformulering
Hvordan var kvindernes stilling under det moderne gennembrud?
Hvordan kommer kvinders rettigheder og ægteskabet til udtryk i Lucie.
Hvordan er kvindesynet i dag?

Indledning
I denne opgave har jeg valgt, at skrive om det moderne gennembrud, og analysere romanen ”Lucie” af Amalie Skram. I opgaven vil, jeg forsøge at gøre rede for, hvorfor Amalie Skram skriver om kvinders rettigheder i mange af hendes bøger.

Jeg vil også gøre rede for det moderne gennembrud, og hvordan kvindernes stilling var under det moderne gennembrud.

Derefter vil jeg, analysere romanen ”Lucie” af Amalie Skram, hvor jeg vil komme ind på hvordan kvindernes rettigheder, og ægteskabet kommer til udtryk.

Til sidst vil jeg, komme ind og kigge på, hvordan kvindesynet ser ud i dag. Jeg har valgt denne opgave, fordi jeg synes, det er et spændende emne, og fordi jeg synes at kvinders rettigheder dengang, var meget undertrykket, hvilket var uretfærdigt. Derudover er det et emne, som interesserer mig meget.

Indholdsfortegnelse
1.0 Indledning 2
2.0 Metode 2
3.0 Det moderne gennembrud 3
- 3.1 Amalie Skram 5
4.0 Kvindernes stilling under det moderne gennembrud. 6
5.0 Kvindernes rettigheder og ægteskabet i ”Lucie” 8
6.0 Kvinde synet i dag 11
7.0 Konklusion 12
8.0 Litteraturliste 13

Uddrag
3.1 Amalie Skram
Amalie Skram (1846-1905) er en norsk forfatter, som skrev romaner og noveller under det moderne gennembrud.

Amalie Skram er mest kendt for hendes beskrivelser af de fattiges, kvinders og hvordan kvindernes manglende ligestilling var under det moderne gennembrud.

Amalie Skram fokuserede meget på kvindernes vilkår, hvordan de blev behandlet, og deres opdragelse til at blive perfekte hustruer i et mandsdomineret samfund.

Amalie Skram blev allerede som 17-årig gift for første gang, med en ni år ældre mand (August Müller), som nok var fordi, hun blev nødt til det, da hendes far var gået konkurs, og rejste til Amerika.

Men ægteskabet holdt ikke, og det blev forfærdeligt for Amalie Skram. August Müller var hende utro og de levede et uægte/falsk samliv. Amalie Skram og August Müller blev derefter skilt, hvilket var meget ualmindeligt dengang.

Amalie Skrams baggrund er grunden til, at hun skriver om kvindernes manglende ligestilling. Hun har gjort sig mange erfaringer, som gav hende en indsigt i, hvordan kvinderne blev behandlet, og til at forstå dem.

Hendes erfaringer fra hendes eget ægteskab fik hende til at skrive romanen ”Constance Ring”. ”Constance Ring” er afspejlet med Amalie Skrams eget liv, da den handler om en ung pige, som bliver gift med en ældre mand.

Ægteskabet er også ulykkelig, og bliver kun værre, og Constance vil til sidst have en skilsmisse.

4.0 Kvindernes stilling under det moderne gennembrud.
Kvindernes ligestilling under det moderne gennembrud var meget undertrykket.

Det var manden, som bestemte, og skulle, opdrage kvinden, så hun blev den perfekte kvinde. Manden måtte arbejde, mens kvinden skulle være derhjemme i huset.

Kvinderne måtte ikke, have nogen ”fortid”, og de havde nogle helt andre forhold end mændene. Hun var økonomisk afhængig af sin mand.

For mændene derimod var det anderledes, hvor utroskab, seksuelle erfaringer med prostituerede inden ægteskab var tilladt.

Forfatterne under det moderne gennembrud var meget optagede, af at skrive om de sociale forhold. Den sociale uretfærdighed og magtmisbrugen der fandtes i samfundet, var en af de ting som stod klart.

Kvinderne måtte ikke noget i forhold til mændene. Det var dem, der bestemte, og de skulle, give ”agt”

Kvindernes ligestilling under det moderne gennembrud var ifølge det konservative syn:
• Kvinden opdrages, hvor manden bestemmer.
• Kvinden må ikke have nogle seksuelle erfaringer før ægteskabet.
• Hvis kvinden vil skilles, så sætter hun spørgsmålstegn ved gud.
• Kvindens vigtigste rolle, er at være hustru og mor.

Men mange af forfatterne under det moderne gennembrud så anderledes på, hvordan kvindens ligestilling skulle være.

De forfattere som fokuserede meget på kvindernes manglende ligestilling, er de kvindelige forfattere. Amalie Skram som er forfatter under det moderne gennembrud, fokuserer på, hvordan samfundet var - ulighed mellem kønnene.

Georg Brandes havde den holdning at både kvinder og mænd, var lige. Kvinderne skulle ligestilles med mænd, indenfor det seksuelle område.

Kvinderne skal derfor sættes fri - så de har de samme ”regler” som mændene havde under det morderne gennembrud. Under det morderne gennembrud i 1870-1890 er man begyndt, at fokusere meget på uligheden mellem kvinderne og mændene.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu